Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Meno:
Priezvisko:
Tituly:

IČO:
Ulica: Krajinská cesta 2929/9
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01

E-mail: chlad@tsu.sk
Webová stránka:
Telefón: 033 7957111