Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Profi-chlad s.r.o.
Meno: Jozef
Priezvisko: Výrostko
Tituly:

IČO: 36758451
Ulica: Hraničná 2
Mesto: Košice
PSČ: 040 17

E-mail: vyrostko@profichlad.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903934032