Newspaper

Vyberte rok vydania: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 2/2019

Rácioenergia
TeploZima
Pripravujeme
Pozvánka na 25. valné zhromaždenie Zväzu
Pozvánka na webovú verziu programu Leaklog
Ocenenia Ekoservis za zhodnocovanie chladiva
Recyklácia chladív podľa Nariadenia
Zväz sa presťahoval. Lepšie podmienky pre základný kurz
Dovoz predplnených zariadení F plynmi
Z predstavenstva Zväzu
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 25. v.z. Zväzu
Z konferencie HKVSZ. Projekt Real Alternatives Life
Účet za rok 2018 a plán na rok 2019 na 25. v.z. Zväzu
Chladiaci okruh s CO 2 o malom výkone
Sinop alfa a Alfaco
Vybavenie na plnenie, vypúšťanie, prácu s CO 2
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT
Zaujímavé výrobky na Aquatherme v Nitre
Z výkonného výboru IIR
Alfaco informuje
Daikin
Kovoslužba
LEnergy

Správy 1/2019

Pripravujeme podujatia - kooptácia do predstavenstva Zväzu
Ponuka na spoluvystavovanie na Rácioenergii
Zo zasadnutia predstavenstva
V Techklime o Leaklogu
Zo školenia na F plyny, kategóriu I
Aktualizačné školenie, štatistika a hlučnosť tepelných čerpadiel
Chillventa nenechala nikoho na pochybách
Z výstavy Froid v Paríži
Základný kurz na prácu s chladivom
Navrhnite na ocenenie Chladenie, Ekoservis 2019
Rezervujte si inzerciu v časopise Správy 2019
Obsahy publikácií SZ CHKT
Norma, štúdia a inzercie 2018
Zo spolupráce slovenského výboru s IIR
Daikin High expert meeting
EN ISO 52016-1 hodinová metóda nie je bin metóda
Ekodizajn ovplyvňuje výrobky
Databáza EPREL
EN ISO 22712 = STN EN 13313
Ilegálny dovoz chladív, recyklácia a regenerácia
Ditl Metal