Vyberte rok vydania: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 3/2017

Frigo Slovakia
CS‐MTRADE
Pripravujeme
Z valného zhromaždenia
Príspevky na valnom zhromaždení
Ocenenia a uznesenia
Najlepšia študentská práca
Vertiv PDX Econophase
Zväz na Rácioenergii
Podpora tepelným čerpadlám pre bytové domy sa odkladá
HVAC trh čaká rast
Základný kurz na prácu s chladivami
Smernica PED
Chladiarenská gescia
Nové možnosti aplikácie EC technológie ventilátorv v chladení
Zámeny chladív v chladiacich zariadeniach
Pripravujeme konferenciu v hoteli Kormorán v Šamoríne
Školenia MoKlim a v Štúrove
Tepelné čerpadlá školenia, porady, konferencie
Z TWK Karlsruhe
Alfaco informuje 201‐203
Sinop
Powering
Ziehl Abegg

Správy 2/2017

Coneco, Rácioenergia
Za Mariánom Blahom
Pripravujeme
23. valné zhromaždenie Zväzu
Zväz na Rácioenergii. Konferencia o tepelných čerpadlách
Pripravujeme konferenciu v Šamoríne
Oceníme zhodnotenie chladiva
Elektronický záznamník, sprievodca F plynmi
Výsledky testovania detektorov a vývev
Pozreli sme sa do štruktúry EN 378
Z predstavenstva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhromaždenie
Účet Zväzu za rok 2016 a plán na rok 2017
CEN revízia EN 13313
Nová vyhláška č. 382/2016 Z.z.
DTN, Slovklima
Správna rada CO CHKT
Z výstavy ACREX
Systém duálneho vzdelávania a DIS špecialista
Z jesenného rokovania AREA
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Žiadame podporu pre TČ v BD a pre TČ voda-voda
Alfaco informuje 200
Sinop Alfa