Vykurovanie

EBBD a SRI Čo je v tejto oblasti nové?

11/6/2019, PT, SZ CHKT

EBBD a SRI

Čo je v tejto oblasti nové?

            Implementácia EPBD – energetickej hospodárnosti budov zavedením certifikátov, je pre nás dôležitá, pretože aj keď je tento systém technologicky neutrálny, v budovách, kde je potrebné vykurovať aj chladiť vychádzajú z hľadiska primárnej energie a emisií CO2 najvýhodnejšie tepelné čerpadlá.

            Dlhodobý cieľ je vyjadrený stratégiou dekarbonizácie  vykurovania a chladenia, kde komunikačným priestorom je “A Clean...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5/2/2019, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5.-6.2. 2019 Brusel

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo v dome pre obnoviteľné energie, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo štandardným programom:

 

  1. Balíčkom noriem čistej energie
  2. Štatistikou tepelných čerpadiel
  3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách

 

Čo sledujú v jednotlivých krajinách

           ...

Semináre Piešťany, Šamorín

24/1/2019, PT, SZ CHKT

Semináre Piešťany, Šamorín

6.12.2018 a 24.1.2019

1.     Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

2.     Operačné programy a zelená domácnostiam II

 

Štruktúra oznamovania na www.szchkt.org

podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v súvislosti s priznaným počtom prevádzkových hodín najmä vo vzťahu ku...

Hlučnosť tepelných čerpadiel

18/1/2019, PT, SZ CHKT

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Významný parameter tepelných čerpadiel a klimatizácie

            Všeobecne platí, že to čo sa pohybuje a je hlučné sa neukazuje, nezviditeľňuje, pretože už samotný pohyb evokuje pocit hluku.  Okrem hlučnosti a vibrácií sa však musí v prípade tepelných čerpadiel riešiť odvod kondenzátu a smerovanie výstupného vzduchu z výparníka, aby potencionálny šmykľavý povrch nikoho neohrozoval.

 

 

Na druhej strane, ak hlučné...

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

18/1/2019, PT, SZ CHKT

Popis vstupov do štatistiky

Ministerstva hospodárstva a Štatistického úradu SR

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

 

Ministerstvo hospodárstva na základe Smernice o obnoviteľnej energii (OE) č. 2009/28/EÚ a požiadaviek ŠÚ s cieľom preukazovať podiely OE získané prevádzkovaním tepelných čerpadiel v SR voči EÚ, nám zadalo úlohu, ktorá si vyžaduje pri oznamovaní výrobkov s chladivami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. doplniť rozdelenie...

Podpora inštaláciám veľkých tepelných čerpadiel pri spracovaní energetických nízkouhlíkových stratégií miest a obcí

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Spracovanie energetických a nízkouhlíkových stratégií

Je aktuálne pre mestá, obce, podniky, atď. Bez tepelných čerpadiel to pri hľadaní východísk pre dekarbonizáciu vykurovania a chladenia s až 50 % spotrebou všetkej energie nepôjde. V inteligentných mestách ich využitie prinesie ďalšie úžitky. Energetici veľkých európskych miest „skloňujú energie“ a rokujú o energetických, nízkouhlíkových stratégiách s veľkými tepelnými čerpadlami na budovách, komplexoch, autonómnych...

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

17/8/2018, PT, SZ CHKT

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 30. mája 2018.

Smernica priniesla okrem iného zmenu v článku 15 ohľadom kontroly klimatizačných systémov s výkonom vyšším ako 70 kW (predtým 12 kW) nasledovne:

1.   pravidelné kontroly prístupných častí klimatizačných systémov alebo kombinovaných klimatizačných a vetracích systémov s účinným menovitým...

Dar REHAU Auréliu

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Dar REHAU Auréliu

 

Aurélium je zážitkové centrum vedy v Bratislave na Bojnickej ulici v areáli Matadoru. Aurélium je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa...

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

30/7/2018, PT, SZ CHKT

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

Zelená technológia

 

Dve tepelné čerpadlá Wamak AWK 47 s EVI systémom slovenské výrobcu, jedno pre vykurovanie a druhé nielen pre vykurovanie ale aj pre chladenie osadené v komplexe budov so vzdialeným monitorovaním. Komplex nielenže využíva tepelné čerpadlá, ale má vlastnú výrobu elektriny a vyrobené teplo, chlad buď využíva v komplexe budov, alebo akumuluje do studní.

 

 

Zelená technológia s výrobou elektriny...

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

17/5/2018, PT, SZ CHKT

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

Viedeň 17. mája 2018

Už samotné miesto konferencie, jej uvedenie konferencie hlavným energetikom mesta Viedeň s príhovorom zástupcu ministerstva svedčí o záujme, ktorá sa prikladá využitiu tepelných čerpadiel. Konferenciu o priemyselných tepelných čerpadlách na Radnici vo Viedni v sále senátorov organizovali rakúske v spolupráci so švajčiarskym a nemeckým združením pre tepelné čerpadlá a bolo vedené v nemeckom jazyku.

 

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

12/4/2018, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 12. apríl 2018

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

Dekarbonizácia vykurovania

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 27 % podiel z OZE a v EP sa diskutuje až 35 % podiel.

 

Ciele sú priemerné za EÚ

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa...

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

10/2/2018, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

Budú v nich tepelné čerpadlá?

 

Aj keď táto otázka pre väčšinu výrobcov nie je zatiaľ dôležitá, keďže výroba nestačí uspokojiť potreby praxe vo vyšších výkonoch, objavuje sa v diskusiách najmä odporcov tepelných čerpadiel, vykresľujúcim tepelným čerpadlám čiernu budúcnosť. Vznikajú otázky:

  1. Aké budovy (najmä s ohľadom na tepelné straty a typ vykurovacej sústavy, ohrevu TV) sú vhodné na...