Chladenie

EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

10/10/2018, Bruna Nicolao, preklad Anton Oberhauser

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných...

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24/9/2018, Marek Zgliczynski, Embraco

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie

Výhľad chladív - 2018

 

Uhľovodíky (izobután-R600a a propán-R290) predstavujú najlepšie, dlhodobé riešenie pre ľahké komerčné aplikácie v nízkom aj strednom tlaku. Ďalšie budúce očakávané zmeny právnych predpisov odstránia časť existujúcich blokov na ceste súvisiacich s obmedzeniami náplní.

 

Po postupnom vyraďovaní R404A počas prechodného obdobia pred rokom 2022, na základe predbežného...

Pripravujeme sa na Euroskills

18/8/2018, PT, SZ CHKT

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018

 

Podobne ako športovci majú svoje olympiády, aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills.

 

Zväz v rokoch 1997 až 2007 organizoval súťaže žiakov SOŠT v Novom Meste nad Váhom a v Zlatých Moravciach vždy v deň konania sa valného zhromaždenia, v závere ktorého sme stihli víťaza súťaže oceniť. Súťaž bola zameraná na vykonanie tlakovej skúšky, vákuovania,...

Do Patrie s našimi NAJ

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Naše konferencie sú od roku 1994 nielen tradíciou

Sú najvýznamnejším podujatím na stretnutia našich odborníkov

Konferencie sme v uplynulých 24 rokoch zamerali na otázky súvisiace s chladiacim okruhom. Do hotela Patria (čo v preklade znamená vlasť) prichádzame  po 25 rokoch ako jubilujúca organizácia vyhodnocujúca svoje NAJ realizácie za uplynulých 25 rokov.

Hoci uplynulo 25 rokov, mnohé problémy v tom čase prerokovávané sú stále veľmi živé. Medzi tie hlavné patria...

NAJ realizácie Slovenska

17/8/2018, PT, SZ CHKT

NAJ realizáciu SLOVENSKA

zvolíme 26. októbra v hoteli Patria na Štrbskom Plese

1993-2018

Zväz má 25 rokov

 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pri príležitosti 25 rokov od svojho založenia s cieľom propagovať výrobky a nové technológie v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

Medaila NAJ realizácie 1993-2018

 

 

SV IIRnezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme ARI 700.

 

Potrebuje prevádzku zariadení...

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

17/8/2018, PT, SZ CHKT

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

Konferencia Gustáva Lorentzena vo Valencii

Čo je nové po 20.6.2018 podľa iir.org

Medzi 175 prezentáciami na 13. IIR - Gustav Lorentzen konferencii o prírodných chladivách v júni 18-20, 2018 vo Valencii, Španielsko bolo najčastejšie skloňované CO2 chladivo. CO2 bolo predmetom 93 prezentácií, pred uhľovodíkmi (44 prezentácií) a vodou (6 prezentácií). 43 z 93 štúdií týkajúcich sa CO2 v oblasti komerčného...

Obmedzenie náplne chladiva pre chladiace systémy

17/8/2018, PT, SZ CHKT

OBMEDZENIE NÁPLNE CHLADIVA PRE CHLADIACE SYSTÉMY

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.,SZ CHKT, Šamorín, výber z noriem

 

Príďte diskutovať na konferenciu v hoteli Patria

 

24.10.2018 organizujeme okrúhly stôl k rizikám pri používaní horľavých chladív. Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti a získajte nové vedomosti.  

 

Limity náplne chladiva sa vypočítajú podľa STN EN 378-1:2016 prílohy C tabuľky C1 a C2 v závislosti od toxicity...

Zákon o odpadoch č. 79/2015

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Zákon o odpadoch č. 79/2015

Čo je nové po 15.8.2018

Ako sa nás dotýka nová kategorizácia elektrozariadení?

V podstate došlo k zmene v kategorizácii podľa §32 prílohy 6, ktorá pôvodných 10 kategórii zmenila na 6 kategórií elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018:

 1. Zariadenia na tepelnú výmenu (sem od 15.8.2018 spadajú domáce chladničky, ...)
 2. Obrazovky, monitory a zariadenia,
 3. Svetelné zdroje
 4. Veľké zariadenia (s...

Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Používame chladivá R32, HFO, HC.

Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

 

Áno, používaním horľavých chladív zatriedených v bezpečnostných skupinách A2L, A2 a A3 uvedených v norme STN EN 378-1 zvyšujeme náhodné požiarne zaťaženie daného priestoru. STN EN 378-1 používame na to, aby sme vypočítali maximálnu dovolenú náplň chladiva pre daný priestor, umiestnenie chladiaceho okruhu, pohyb ľudí a podobne.

 

Rozlišuje sa aj sústredené, stále požiarne...

Ilegálny dovoz chladív

16/8/2018, PT, SZ CHKT

 Poľsko a Grécko zaplavené ilegálnym chladivom

25, Júl 2018, Cooling Post

Poľskí distribútori a veľkopredajcovia chladív signalizujú masívny ilegálny dovoz HFCs chladív. Nezisková organizácia Prozon na zber, recykláciu, regeneráciu chladív, ktorú vytvorili hlavní dovozcovia chladív, informovala časopis Cooling Post, že ilegálny dovoz a predaj sa naštartoval začiatkom tohto roka a v servise autoklimatizácií môže tvoriť až 30 %.

 

Ilegálny dovoz zahŕňa najmä...

Svetový deň chladenia

16/8/2018, PT, SZ CHKT

Chladenie bude mať svoj svetový deň

Bude ním 26. jún.

Svetový deň chladenia - to je výsledok diskusie svetových organizácií zameraných na chladenie. Má zvýrazniť pozíciu chladenia, mrazenia, vykurovania chladiacim okruhom vo svetovej ekonomike a v spoločnosti.

Snahou je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenie v súčasnosti čelí. 26.6.2018 je výročie narodenia lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR...

V Techklime o Leaklogu 15. 8. 2018

15/8/2018, PT, SZ CHKT

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránke certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľov  s pomocou...

Porada lektorov 1. 8. 2018 v Šamoríne

1/8/2018, PT, SZ CHKT

Otvárame základné kurzy s novým vybavením

Pred prichádzajúcou jeseňou a tým nastupujúcim kolotočom školení sa lektori stretli v sídle Zväzu v Šamoríne, aby sa venovali nasledovnému programu:

 

 1. Učebný plán základného kurzu na prácu s chladivom
 2. Práca a výučba so systémom Unitrain
 3. MTZ základného kurzu
 4. Účasť na Euroskills 26-28.9. v Budapešti
 5. Montáž stola na modelový chladiaci okruh
 6. Nákup elektro a komponentov chladiaceho...

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

 

Pomocou ľahkého ferroelektrického polyméru sa podarilo vytvoriť malé a pružné zariadenie, ktoré umožňuje dosiahnúť veľkú tepelnú zmenu. Tenká vrstva tejto látky, vložená medzi zdroj a odvod tepla, zabezpečila po jej zelektrizovaní výrazný konečný chladiaci účinok.  Oznámil to sedemčlenný tím vedcov. Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Science.

 

 

Dvojaké...

Nemecko, Švédsko, Rakúsko signalizujú nedostatok chladív

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Nemecko, Švédsko, Rakúsko

Signalizujú nedostatok chladív

Po ohlase nemeckých zväzov na adresu Ministerstiev (pozri Správy 2/2018) pridal svoj hlas švédsky zväz najmä ohľadom zabezpečenia prevádzky tepelných čerpadiel, ktoré vo Švédsku vo vykurovaní prevládajú. V máji sa pridal aj rakúsky zväz pod hlavičkou obchodnej komory.

Rakúsky sektor chladenia, klimatizácie a tepelného čerpadla zdôrazňuje, že sa jednoznačne zaviazal k základnému cieľu nariadenia EÚ o F-plynoch a...

Technická stredná škola

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Technická stredná škola

Apollogasse 1 Viedeň

Vyučuje okrem iných technických odborov aj chladiarov a to ako v duálnom tak I školskom systéme. Majú 830 žiakov, 56 tried, 41 účiteľov na 10 profesií.

Zástupca obchodnej komory popísal duálny systém, ktorý sa uprednostňuje, vzhľadom na pracovné návyky, napríklad ranné vstávanie, získavané už od 15 tich rokov. Žiak si musí nájsť zamestnávateľa, ktorý bude ochotný nielen vzdelávať ale žiaka aj platiť. Problém je získať...

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

30/6/2018, Peter Tomlein

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

 

Peter Tomlein

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 900 41 Rovinka,

 www.szchkt.org

 

Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) je realizované pomocou funkcie programu na záznam údajov o použití chladív s názvom Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby porovnávania veľkosti únkov podľa záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu podľa metodiky IPCC...

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene

Vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

 

       Založil ju pán Lucas Nulle a pred cca  40 rokmi a dnes exportujú do takmer  160  krajín sveta. Prvotným segmentom je elektrika a elektronika. Väčší podiel zamestnancov je vo vývoji. Rozhodujúcim know how často nie je ako učebnú pomôcku vyrobiť, ale ako zabezpečiť bezpečnosť. To je hlavný dôvod, prečo zatiaľ nemajú chladiace okruhy s CO2, amoniakom. Majú však už chladiaci okruh...

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Merania tvrdosti starších  gumených kompenzátorov

Gumené kompenzátory, podobne ako pneumatiky na automobile musia byť občasne kontrolované. V bežnej údržbe je možné len urobiť kontrolu vizuálne /trhlinky, praskliny,...

 

Odpoveď na otázku, či je gumený kompenzátor v dobrej kondícii alebo je nutná výmena pomôže odhaliť meranie tvrdosti povrchu gumeného kompenzátora. Za týmto účelom sa používa prístroj s vyhodnotením tvrdosti gumy.

 

 

Nový...

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Regulátory a kompenzátory

Kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

 

Účel použitia: v rozvodoch vykurovacích a chladiacich zariadení, studenej pitnej vody, teplej ako aj úžitkovej vody, tlakového vzduchu na zachytávanie mechanických vibrácii, axiálnych a dĺžkových dilatácií, kompenzáciu nepresnosti pri montáži a na tlmenie hluku. Mali by byť vhodné' na styk s pitnou vodou, mať tlakovú pevnosť', odolnosť na poruchový tlak, odolnosť' proti vibráciám,...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

25/6/2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie sa konalo vo fabrike ALCO komponenty, Emerson, Kolín, 25-26.6. 2018

Komponenty chladiacich okruhov na reguláciu, ovládanie, čistenie, atď.

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci n/O, Brne,  Soběslavi, v Šamoríne a v Novom Meste nad Váhom sa stretli tentokrát vo fabrike na výrobu komponentov chladiaceho okruhu Alco Emerson Technologies v Kolíne v ČR. Chýbali zástupcovia SOŠT Zlaté Moravce a ohlásených nových škôl v Bratislave a Prahe.

 

Situácia v...

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

21/6/2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Šamorín, 21. jún 2018

 

Účastníci z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu MobKlim a I-S. Po prvý krát sme tento typ školenia zorganizovali v sídle nášho Zväzu, v ktorom máme sústredené všetky technické podmienky na prezentáciu postupov tlakovej skúšky tesnosti, vákuovania, plnenia chladiva a podobne.

Účastníci nároky na znalosti a zručnosti zvládli, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom...

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

2/6/2018, PT, SZ CHKT

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067. Podľa 2015/2067/EU pribudli chladivá s nízkym GWP. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska.  Na skúške sa venujeme energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám...

Odrezať a spájkovať?

30/5/2018, PT, SZ CHKT

Odrezať a spájkovať???

Otázka už zodpovedaná sa opakuje!

Zodpovedali sme ju v časopise Správy č. 6/2016

 

O čo ide? O mylnú predstavu, že montážne organizácie sú oprávnené bez poverenia výrobcu odrezať rozoberateľný spoj vonkajšej a vnútornej jednotky. Potom spojenie napr. v prípade bytovej klimatizácie s chladivom R32 (split systém) realizovať spájkovaním. K tejto úvahe vedie používanie chladiva R32 z bezpečnostnej skupiny A2L, ktoré je mierne horľavé...

Jarné rokovanie AREA

25/5/2018, PT, SZ CHKT

Jarné rokovanie AREA

Viedeň 25-26 máj 2018

Hostiteľom bola ÖKKV

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Komisia súčasný vývoj cien a nedostatku chladív s vyšším GWP považuje za očakávaný, teda to čo sa plánovalo. Za rozumnú cenu EK považuje až 50 €/tonu CO2 ekv a nepredpokladá žiadne kroky, pokiaľ cena nepresiahne 70 €/tonu CO2 ekv....

Seminár zameraný na výrobky JDK 24.5. v hoteli Autojas v Nitre

24/5/2018, PT, SZ CHKT

Seminár zameraný na

Výrobky JDK  24.5. v hoteli Autojas v Nitre

 

            Seminár viedol Martin Pisár, ktorý zastupuje slovenskú pobočku. Slovenskú pobočku vedú synovia pána Křivského Dan a Jiří. Obchodno technické služby zabezpečuje Martin Pisár a servis má na starosti pán Bošanský. Pani Lenčéšová je  zabezpečuje hlavný kontakt so zákazníkmi, ekonomiku a podobne.

Generálny riaditeľ Ing. Jiří Křivský v úvodnom slove zhodnotil vývoj rodinnej firmy JDK od...

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

22/5/2018, PT, SZ CHKT

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

Mobilný kontajner s oxidom uhličitým

Ljublana 22. máj 2018

Transkritické chladiace okruhy s CO2 modifikovateľné ako booster, s paralelnou kompresiou a s multiejektorom osadené v mobilnom rozložiteľnom kontajnery predstavila spoločnosť Danfoss v Ljublane chladiarom z Maďarska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Kontajner cestuje po celom svete. V Európe má plánovaných asi 5 zástavok. V priebehu jedného dňa sú...

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

30/4/2018, PT, SZ CHKT

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

Jose Luis Uribe-Echebarria, Javier Martinez De Ilarduya, Leire Lonbide Intxausti, Frinsa S.L. Máj 2017

 

 

 1. ÚVOD

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť nástroj pre montážnych technikov aj technikov údržby, ako aj pre návrhárov a distribútorov plynných chladív, ako si podľa svojich potrieb vybrať najvhodnejšie chladivo v dôsledku veľkého množstva nových plynov, ktoré sa objavili na trhu. Je potrebné...

Zasadala Rada ZSVTS

27/4/2018, PT, SZ CHKT

Zasadala Rada ZSVTS

Voľby do orgánov 27.4.2018

            Bilancia ZSVTS sa za psledné roky dostáva z červených čísiel, ktoré boli spôsobené zlým manažovaním majetku po roku 1993. Prebytočný, nevyužívaný majetok sa predal a zostávajúce domy techniky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach už hospodária správne a DT Košice už zarába aj na činnosti ZSVTS.

To však stále stále nestačí. Chýbajú väčšie investície, aby sa DT dostali na takú úroveň, aby boli...

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25/4/2018, PT, SZ CHKT

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25. apríla 2018

 

 

Merania mernej energetickej spotreby, parametrov ventilátora vysvetlil Ing. Ľudovít Pogány

 

 

Pán Nagy vysvetlil odber chladiva, vákuovanie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti.

 

Merania

na chladiacich okruhoch

 

 

 

Merania na chladiacich okruhoch na tepelnom čerpadle a chladiacom boxe sú vykonávané pomocou prístrojov Testo, Fluke...

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

24/4/2018, PT, SZ CHKT

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

Tlačová správa  z 2 4. apríla 2018

Japonská spoločnosť Nidec  podpísala dohodu o nadobudnutí spoločnosti Embraco – Whirlpool Corporation’s zameranú na výrobu kompresorov.

 

 

Nidec je špecialista na elektromotory, ktoré bude vyrábať aj s kompresormi

 

Akvizícia spoločnosti Embraco je významným článkom stratégie rastu spoločnosti Nidec ktorá dovoľuje expandovať na trh chladenia s...

Technická komisia č 81 pri ÚNM

22/4/2018, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS

s názvom Chladiaca technika

Zasadla 22.4.2018 na stánku Zväzu

 

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 budú dané do predaja od septembra 2018.  Nutné bude upravť normu STN 690012 tak, aby v nej neboli žiadne...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM CHLADIACA TECHNIKA

22/4/2018, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM

CHLADIACA TECHNIKA

Zasadla 22.4.2017 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa ovoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Skúšky na MobKlim

19/4/2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na MobKlim

Púchov 13. marec a Šamorín 19. apríl

 

Erik Varga preberá funkciu kompaktného stroja, ktorý chladivo z klimatiácie odoberie, oddelí olej, zbaví vlhkosti, pevných nečistôt a vráti správnu dávku chladiva a oleja. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo v Šamoríne 19. apríl 2018

19/4/2018, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo

V Šamoríne 19. apríl 2018

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je...

Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2017 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  vyhlášku o F plynoch na MŽP
 3. Pripomienkovali sme...

Zväz na Rácioenergii

13/4/2018, PT, SZ CHKT

 

Na stánku Zväzu v hale B1 sa diskutovalo, na stánku sa stretávali odborníci, študenti i laici. Informácie podávali najmä Ing. Jozef Löffler a pracovnici fy Climaport, ktorí predstavili nové chladivo R52A spolu s parametrami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

Na stánku sa konalo tiež zasadnutie TNK 81

 

Na stánku sa chladiari zoznámili s chladivom R52A. Podľa karty bezpečnostných údajov nové chladivo má kritický bod 3 promile. Po použití postihnutého...

Ocenenie študentských prác v ExpoClube

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Ocenenie študentských prác

V ExpoClube

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ od pána prezidenta Ladislava Nagya a Prof. Havelského si prebrali Ing. Juraj Antol a Ing. Ľudovít Pogany. Obe práce viedol Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Sú to tieto práce:

 

Ing. Juraj Antol:

„Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív“

Cieľom práce bolo porovnať alternatívne chladivá s nízky GWP za chladivo R404A. Merania sa uskutočnili v Rovinke na chladiacom...

Valné zhromaždenie 13. apríl 2018 ExpoClub v Inchebe

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

13. apríl 2018 ExpoClub

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

24. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube, počas výstavy Rácioenergia, kde sme mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkom sa prihovorili členovia predstavenstva so svojou víziou v oblastiach, ktorú vo Zväze reprezentujú. Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Následne predstavenstvo si v zmysle Stanov zvolilo prezidenta a viceprezidenta Zväzu pánov Vladimíra...

Ocenená študentská práca

13/4/2018, PT, SZ CHKT

 

Termografické videnie chladiaceho okruhu a kondenzátora

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

 

Skúšky na kategóriu I 5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

7/4/2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Po prvý krát v priemyselnom parku v Šamoríne

Celkom 26 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako dobrú, hoci skúšky nespravili 4 uchádzači a 2 boli posunutí do nižšej kategórie.

 

Budova s konferenčnou sálou...

Štítky na www.szchkt.org

30/3/2018, PT, SZ CHKT

Štítky na www.szchkt.org

Tlač na PES etikety do vonkajšieho prostredia

Doplnili sme štítok kontroly inštalovaného detektora úniku

 

Na stránke Zväzu je pre certifikované firmy k dispozícii tlač štítkov podľa zákona č. 286/2009 teraz 348/2015 Z.z. a vyhlášky 314/2009 teraz 382/2016 Z.z. Zákazníci si vyžadujú aj štítky po kontrole inštalovaného (fixného) detektora úniku, ktorý treba kontrolovať raz za rok podľa Nariadenia (EÚ) č. 517/2014 čl. 5 ods. 3, 4 a normy STN...

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

22/3/2018, Energie portál

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Energie portál 22.3.2018

 

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

 

 

Kevin Burns zo spoločnosti Bob Jenson Air Conditioning and Heating

píše na stránke magazínu Air Conditioning, Heating and Refrigeration News o tom, prečo odvetvie vykurovania, chladenia a...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

20/3/2018, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Zasadnutie predstavenstva

9/3/2018, PT, SZ CHKT

    Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018 v Šamoríne, Bratislavská 81/37

 

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: V. Orovnický, J. Kováč

 

Program:

 1. Príprava 24. valného zhromaždenia SZ CHKT 13.apríla 2018 na Inchebe
 2. Účet za rok 2017 a rozpočet na rok 2018,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2017 a zámery na rok...

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

2/3/2018, PT, SZ CHKT

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

Projekt má demonštrovať vhodnosť chladiaceho systému s chladivom CO2 v regiónoch s vysokými priemernými teplotami. Zdroj CCAC Secretariat, 2 Marec, 2018

 

V supermarkete v kasárňach Al Salam

využívali v minulosti chladiaci systém s ODP chladivami poškodzjúcimi nielen ozónovú vrstvu ale aj s vysokým skleníkovým efektom. Systém bol nahradený zariadením s chladivom CO2 od talianského výrobcu, Enex S.r.l.,...

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

10/2/2018, PT, SZ CHKT

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE

Zastavte inštalácie s chladivami

R404A/R507A

 

PREČO JE TÁTO VÝZVA NALIEHAVÁ?

 1. Masívne zníženie používania HFC chladív v rámci phase down v roku 2018 až o 37 % voči roku 2015 a limit GWP<2500 od roku 2020 Vám už nedáva na výber.
 2. Ak chcete pokračovať vo Vašom podnikaní, musíte prestať používať R404A/R507A už teraz!

Od roku 2018 Nariadenie 517/2014/EU výrazne znižuje dovolené množstvá HFCs...

Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

1/2/2018, PT, SZ CHKT

Zväz sa sťahoval

Z Rovinky do Šamorína

V Rovinke sme boli 25 rokov

Štátni zamestnanci sa vracajú do Rovinky do svojej budovy. Oznámenie prišlo 2 dni pred vianočnými sviatkami. Vyberali sme z troch možností. V Bratislave na ZSVTS, kde náš Zväz je členskou organizáciou, STU, SjF, kde sa vyučuje chladiaca technika, alebo mimo Bratislavy v Šamoríne, kde organizujeme konferencie, predstavenstvá a podobne. V diskusii predstavenstva Zväzu prevládol názor riešiť sídlo mimo...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

15/12/2017, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, most SNP, 15.12.2017

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ladislav Nagy (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2016 a prvý polrok 2017, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Regionálny kongres ASHRAE

10/12/2017, PT, SZ CHKT

Regionálny kongres  ASHRAE

Belehrad 8-10.12.2017

 

            Krajiny Gr, Ro, Pt, Sp, Cy, Ir, UK, Sr, Hu, ktoré vytvorili tzv Chapters v európskom regióne sa stretli, aby prerokovali činnosti za uplynulý rok 2017, schválili činnosti na rok 2018 a školili sa v rôznych oblastiach práce v ASHRAE napríklad v získavaní členskej základne, v hospodárení, v získavaní mladých ľudí, v oceňovaní jednotlivcov, v získavaní výskumných úloh a podobne. Kongres sa konal za účasti TOP...

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS

8/12/2017, PT, SZ CHKT

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS,

Sava centrum, Belehrad, Srbsko

6-8.12. 2017

 

Združenie technikov v oblasti technických a elektrických zariadení budov (SMEITS) zorganizovalo medzinárodný kongres KGH HVAC, ktorého súčasťou bola okrem budov, vetrania, vykurovania aj chladiaca technika.

 

Regionálny kongres DANUBE_ASHRAE

Na kongres SMEITS nadviazal Regionálny kongres ASHRAE, ktorý sa v regióne Európa organizuje raz za rok, pre krajiny, ktoré si vytvorili...

Kandidátka do predstavenstva Zväzu na obdobie 2018-2022

1/12/2017, PT, SZ CHKT

Kandidátka do predstavenstva Zväzu

na obdobie 2018-2022

 

Na základe výzvy v časopise 7/2017 bola zostavené kandidátka do predstavenstva a bola uzavretá 1.12. 2017 v Rajeckých Tepliciach. Z predstavenstva odchádza Richard Sebera, ktorý bol vo funkcii tri funkčné obdobia ako zástupca najväčšieho servisu na Slovensku. Do predstavenstva bol navrhnutý Ivan Lobík, ktorý vedie spoločnosť Sinop Alfa Pezinok špecializujúcu sa na predaj komponentov,...

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

30/11/2017, PT, SZ CHKT

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

Diskutovali sme ku chladivám a k normám

Rajecké Teplice 30. novembra 2017

Napriek snehovej nádielke predovšetkým v Bratislave, sa na seminári zúčastnilo 41 odborníkov, ktorí si vypočuli informácie o dynamických zmenách a vývoji v dostupnosti chladív a rastu ich cien.

 

Čo sa deje na trhu?

 • Výrobcovia i predajcovia rešpektujú kvóty.
 • Chladív najmä R404A je menej na trhu a ceny prudko...

Na 33. konferencii vo Visegrade HKVZS a SZCHKT

24/11/2017, PT, SZ CHKT

Na 33. konferencii vo Visegrade

HKVZS a SZCHKT

22-24.11.2017

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu sme sa zúčastnili konferencie HKVZs v rekreačnej oblasti v blízkosti hradu Visegrad. Na tomto hrade kráľ Matyáš v 14. storočí uskutočnil stretnutie s kráľmi z Čiech a Poľska.V roku 1991 vtedajší maďarský premiér na báze tohto stretnutia založil tzv. Visegrádsku vtedy trojku dnes štvorku krajín Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko. O takéto stretnutia sa...

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

13/11/2017, PT, SZ CHKT

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 podľa Nar. 2015/2067/EU časť 11, 1-4 dňa 13.11.2017 v Rovinke
Pre držiteľov osvedčenia podľa Nar. 303/2008/ES. Ide o európsky uznávanú kvalifikáciu, na ktorú sú stanovené minimálne požiadavky na znalosti v Nar. 2015/2067/EU.

 

Podmienkou účastí na školení a skúške je úspešný postupový test na PC s pripojením na internet a použitím vlastných prihlasovacích údajov vo vymedzenom čase pred školením. Minimálny počet 80 %...

Skúšky na kategóriu F plyny I. s dôrazom na praktické skúšky

11/11/2017, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

11.11.2017 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 42 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, ako aj poznania funkcie komponentov chladiaceho okruhu. Skúšky nespravili 4...

Jesenné rokovanie AREA

27/10/2017, PT, SZ CHKT

Jesenné rokovanie AREA

Brusel 27 októbra 2017

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Nariadenie definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v EÚ č. 2015/2067 sa postupne implementuje a naráža na na viaceré otázky a problémy. Nepredpokladá sa certifikácia  pre alternatívne chladivá. V nariadení sa len doplnila časť 11,...

Life Real Alternative európsky projekt

26/10/2017, PT, SZ CHKT

Life Real Alternative európsky project

Brusel 26 októbra 2017

 

CIeľom projektu v hodnote cca 1 mil Euro je vytvoriť elearning, učebné tety, školiaci, testovací a certifikačný systém a vydávanie osvedčení so zameraním na chladivá s nízkym GWP. Na financovaní projektu sa podieľajú štáty, ktoré sa účastnili projektu v posledných troch rokoch, v ktorých sa vytvorili učebné tetym skúšobné otázky a pod. Projekt sprácovávajú v IoR (Inštitút chladiacej techniky v UK)....

Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

19/10/2017, PT, SZ CHKT

Kontroly klimatizačných zariadení

podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

15 účastníkov 19.10.2017 v SIEA Bratislava

 

Medzi 15 účastníkmi boli uchádzači z radov najmä servisných organizácii s kategóriou I. Spoločnosti, ktoré vykonávajú komplený servis na klimatizačné zariadenia mali možnosť sa zúčastniť školenia organizovaného Zväzom a skúšok organizovanými SIEA v Bratislave na odbornú spôsobilosť na vykonávanie pravidelných kontrol klimatizačných zariadení podľa...

Stretnutie odborníkov na používanie noriem v praxi Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

10/10/2017, PT, SZ CHKT

Stretnutie odborníkov

Na používanie noriem v praxi

Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

       Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa stáva už pravidelným. Diskutuje sa najmä o nariadeniach EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiacich normách. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

 

Mesačne alebo hodinovo

Hodnotiť výkon...

Školenie na VTZ plynové Rovinka 19. september 2017

19/9/2017, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové

Rovinka 19 september 2017

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 9 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita...

Školenie a skúšky MobKlim Bratislava 13 september 2017

13/9/2017, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim

Bratislava 13 september 2017

 

Zamestnanci pobočiek firmy Würth z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu I-S. Školenie zorganizoval pán Bobrík. Predaj chladiva v pobočkách zabezpečujú prevažne dámy a tak bolo školenie veľmi aktívne, živo sa diskutovalo.

Aj keď sa účastníčkam nároky na znalosti a zručnosti zdali privysoké, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom pochopiť s cieľom nariadenia...

BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

9/9/2017, PT, SZ CHKT

 BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

prezentovalo sa 273 nedostatkov

Šamorín 9. september 2017

 

BOZP sme na konferencii venovali dva celé bloky. Hovorilo sa o VTZ plynových, tlakových o chladivách nebezpečných horľavých i výbušných.

 

Hlavný inšpektor Ing. Pribula (stojaci) otvára časť o BOZP na konferencii 7.9.2017 v Šamoríne, na ktorej okrem pracovníkov TI pánov In. Ftáčka, Ing. Zvondára vystúpil aj Ing. Ikrényi za NIP