Announcements

14. nov.Septembrové vydanie VTS news.
6. apr. – Leaklog 1.2.0: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. 2016 – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2018. Kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť o osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční vo februári 2018; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec. 2016Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Latest newspaper: Správy 7/2017

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 479 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
1.2.2018 examination Heat pumps Rovinka 12  Available
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 1.- 6.2.2018 a skúška 7.2.2017 podľa zákona 309/2009 Z.z.
8.2.2018 training course F gases I, II Rovinka 25  Available
Školenie na kategórie I,II v Rovinke
9.2.2018 examination F gases II Rovinka 12  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke
9.2.2018 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 7  Available
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV, I-S v Rovinke
9.2.2018 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 5  Available
Školenie na kategórie Mobklim, III,IV, I-S v Rovinke
10.2.2018 examination F gases I Rovinka 18  Available
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke