Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Announcements

25. jan. – Spoločnosť ACEA, s.r.o.hľadá chladiara na TPP. Hláste sa u Mgr. Lenky Melicherovej +421 905 100 606
20. jan. – Odišiel velikán nášho odborného spoločenstva Ing. Marián Blaha, CSc.
Podsledná rozlúčka sa konala 23.1.2017 o 14.00 v kostole na námestí v Zlatých Moravciach
2. jan. – Od 1.1.2017 platí vyhláška č.382/2016 Z.z., ktorá doplnila vyhlášku č. 314/2009 Z.z. o F plynoch podľa zákona č. 286/2009 doplneného zákonom č. 348/2015 Z.z. Podrobnejšie sa zmenám budeme venovať na školení Leaklog 21.1.2017. Zároveň preskúšame citlivosť Vašich detektorov a výkonnosť vývev.
1. aug. – Leaklog 1.1.3: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. – Novinka: Kurz na prácu s chladivami september - október 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II 3-5.11.2016. Na www.szchkt.org kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť na osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční v júni a decembri 2016; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec.Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Latest newspaper: Správy 2/2017

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 454 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
25.3.2017 examination F gases I, II STUR 28  Available
Aktualizačné školenie a skúška v maďarskom jazyku v Štúrove
25.3.2017 training course F gases I, II STUR 39  Available
Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
25.3.2017 examination F gases I, II STUR 39  Available
Skúšky kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
30.3.2017 training course F gases I, II Rovinka 58  Full
Školenie na kategórie I,II v Rovinke
31.3.2017 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 16  Full
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV v Rovinke
31.3.2017 examination F gases II Rovinka 2  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke
31.3.2017 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 16  Full
Školenie na kategórie Mobklim, kategórie III,IV, I-S v Rovinke
1.4.2017 examination F gases I Rovinka 60  Full
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke
11.4.2017 training course F gases Z Rovinka 4  Full
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami
29.4.2017 examination F gases I, II STUR 0  Available
Skúšky kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
29.4.2017 training course F gases I, II STUR 0  Available
Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
19.5.2017 examination F gases SF6 Rovinka 0  Available
SF6 skúška 19.5. na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
19.5.2017 training course F gases SF6 Rovinka 0  Available
SF6 školenie 19.5. na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke
22.6.2017 training course F gases II Zlaté Moravce 3  Available
Školenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 4  Available
Skolenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 examination F gases II Zlaté Moravce 2  Available
Skolenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 5  Available
Školenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet