Informácie pre prevádzkovateľov

Poznáte Vaše povinnosti s chladivami podľa zákona č. 286/2009 Z.z.?

Anketa

Vyznačte len správne odpovede

Na prácu s F- chladivami je potrebné objednať len certifikovanú firmu uvedenú na www.szchkt.org
Na prácu s F-chladivami stačí objednať osobu s osvedčením o odborných znalostiach
Zariadenia s F chladivom nad 3 kg nemusia mať vedený záznamník
Zariadenia s F-chladivom majú stanovené maximálne úniky na rok
Pravidelné kontroly tesnosti znižujú úniky chladiva
Zariadenia s obsahom F chladiva nad 3 kg nemusia byť oznámené OÚŽP
Správna náplň chladiva znižuje spotrebu energie a predlžuje životnosť kompresora
Únik chladiva znižuje prevádzkové náklady a náklady na spotrebu energieZobraziť výsledky