Okruhy

Správna prevádzková prax pri servise chladiacich okruhov

24/10/2015, SZ CHKT

4 - Vákuovanie, skúška na tesnosť a pevnosť, plnenie

6/11/2009, Peter Tomlein

5 - Kontrola únikov

4/11/2009, Peter Tomlein

13 - Chladivové potrubné systémy

2/11/2009, Peter Tomlein

7 - Kompresory

21/10/2009, Peter Tomlein

6 - lnp-hdiagram

21/10/2009, Peter Tomlein

Kategória