SZ CHKT

Stanovy SZ CHKT

15/6/2024
SZ CHKT

ANALÝZA PRECHODNÉHO VYKUROVACIEHO VÝKONU TEPELNÝCH ČERPADIEL R290 A R410A POČAS PROCESU SPÚŠŤANIA

6/5/2024
SZ CHKT

PANELOVÁ DISKUSIA NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, časť 2.

6/5/2024
SZ CHKT Tepelné čerpadlá

PANELOVÁ DISKUSIA NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, časť 1.

6/5/2024
SZ CHKT

Program konferencie Compressors and Refrigerants 2024

11/4/2024
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

11/4/2024
SZ CHKT

Schválené uznesenia na 30. Valnom zhromaždení z 22. 03. 2024

11/4/2024
SZ CHKT

Ocenenia najlepším osobnostiam a spoločnostiam

11/4/2024
SZ CHKT

Tridsiate valné zhromaždenie SZ CHKT

11/4/2024
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

4/4/2024
SZ CHKT

Valné zhromaždenie SZ CHKT

4/4/2024
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

4/4/2024
SZ CHKT

Spomienka na Ladislava Nagya

6/2/2024
SZ CHKT

Hlasovanie za zmenu Stanov Zväzu

11/12/2023
SZ CHKT

Povedali sme si k 30. výročiu založenia SZ CHKT

23/10/2023
SZ CHKT

OBJAVTE BOHATSTVO NAŠEJ STRÁNKY SZCHKT.ORG

7/6/2023
SZ CHKT

Návrh uznesení z 29. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2023

24/3/2023
SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení z 28. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 25. marca 2022

24/3/2023
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

24/3/2023
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

3/3/2023
SZ CHKT

Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu

31/1/2023
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

2/12/2022
SZ CHKT

Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu na 28. online valnom zhromaždení

31/5/2022
SZ CHKT

Pozvánka na valné zhromaždenie k 26. výročiu SZ CHKT 29.3.2019

5/3/2019
SZ CHKT

Spôsob ochrany osobných údajov prevádzkovaných SZ CHKT a CO CHKT

21/5/2018
CO CHKT SZ CHKT

Správa za rok 2016

17/9/2017
IIR Spolupráca SZ CHKT

Návrh záznamu z 57. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)

17/9/2017
IIR Spolupráca SZ CHKT

Štruktúry SZ CHKT

28/7/2016
SZ CHKT

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18/7/2012
IIR SZ CHKT

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18/7/2012
Aktivity SZ CHKT

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18/7/2012
Aktivity SZ CHKT

Výročná správa SV IIR za r.2010

18/7/2012
SV IIR SZ CHKT

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18/7/2012
SV IIR SZ CHKT

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20/7/2010
CO CHKT Pomocník SZ CHKT

Informácie o získavaní členstva SZ CHKT

13/2/2010
Pomocník SZ CHKT

Pôsobíme mimo SR

18/8/2009
SZ CHKT

Pôsobíme v SR

18/8/2009
SZ CHKT

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3/6/2009
SV IIR SZ CHKT

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1/4/2009
Recyklácia SZ CHKT

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1/4/2009
F plyny Recyklácia SZ CHKT

Zväz na Climatherme

1/4/2008
SZ CHKT Výstavy

Stánok Zväzu na IKK 2006

1/10/2006
SZ CHKT Výstavy

Zväz na Climatherme

1/4/2006
SZ CHKT Výstavy

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1/2/2005
SZ CHKT Výstavy