Chladivá

AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

31/1/2023, PT, SZ CHKT

Nepodporuje zákazy chladív s GWP nad 150 pre nové zariadenia už od roku 2027. Zákazy ovplyvňujú náhradné diely a komponenty, čo znamená, že môže byť problém udržiavať a opravovať existujúce zariadenia. To je v rozpore so stratégiou obehového hospodárstva EÚ a iniciatívou EÚ pre trvalo udržateľné produkty (SPI). 

Navrhované zákazy

Komplexný zákaz neplniteľných nádob je vítaný. Na druhej strane zákaz stacionárnych splitových klimatizačných zariadení a...

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Pokračovanie (časť 3.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš