Chladivá

Registrujte sa na webinár o trendoch s chladivami podľa Nariadenia 2024/573/EÚ

6/5/2024
Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

11/4/2024
Chladivá

Chladivo R161 (fluoretán C2FH5 s GWP =12)

4/4/2024
Chladivá

Revízia nariadenia o F-plynoch bude pravdepodobne platná od apríla 2024

12/12/2023
Chladivá

Fluórované plyny a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

5/10/2023
Chladivá

R-474A AKO NOVÁ PRACOVNÁ KVAPALINA PRE BEV

4/8/2023
Chladivá

PRECHOD NA CHLADIVÁ A2L A A3, KONDENZAČNÉ JEDNOTKY A KOMPONENTY CHLADIACEHO OKRUHU PRE CO2

7/6/2023
Chladivá

Monitoring cien chladív na pozadí vplyvov Nariadenia (EU) č. 517/2014

6/6/2023
Chladivá

Používanie horľavých rozpúšťadiel

18/4/2023
Chladivá

Havárie s propánom treba zaznamenávať

18/4/2023
Chladivá

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718

18/4/2023
Chladivá

AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

31/1/2023
Chladivá

Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

15/1/2023
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21/12/2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21/12/2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 2.

21/12/2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

21/12/2022
Chladivá

Vypúšťanie propánu do prostredia

27/9/2022
Chladivá

Havárie s propánom treba zaznamenávať

27/9/2022
Chladivá

Všeobecný prehľad bezpečnostných IEC noriem

31/5/2022
Chladivá

Prijatie dlho očakávanej normy na horľavé chladivá

29/4/2022
Chladivá

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021
Chladenie Chladivá

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021
Chladenie Chladivá

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021
Chladenie Chladivá

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1/8/2021
Chladivá F plyny

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1/6/2021
Chladenie Chladivá

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1/6/2021
Chladenie Chladivá

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1/6/2021
Chladenie Chladivá

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

1/6/2021
Chladivá

Retrofit okruhu s nepriamym chladením z R134a na amoniak

1/6/2021
Chladivá

Obehové hospodárstvo s chladivami

1/6/2021
Chladivá

Chladivá nie sú spotrebný tovar!

1/6/2021
Chladivá

Kalkulačka dovolenej náplne chladiva

12/5/2021
Chladenie Chladivá

17. servisná konferencia - Zborník abstraktov

1/5/2021
Chladivá

Zbytočný poplach s PFAS? Alebo veľa kriku pre nič?

1/4/2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche v 4.Q 2020

31/3/2021
Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

1/3/2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

31/1/2021
Chladenie Chladivá

V Španielsku v novembri zachytili 19 ton ilegálneho chladiva

1/1/2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

16/7/2020
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za III.Q. 2019

18/3/2020
Chladivá

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

18/3/2020
Chladivá

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18/3/2020
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

18/3/2020
Chladenie Chladivá

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27/9/2019
Chladenie Chladivá

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27/9/2019
Chladenie Chladivá

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

12/8/2019
Chladivá

Chráňte svoje podnikanie - kupujte overené chladivá

12/8/2019
Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24/5/2019
Chladenie Chladivá

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1/5/2019
Chladenie Chladivá

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27/3/2019
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

27/3/2019
Chladenie Chladivá

Ilegálny dovoz chladív

23/1/2019
Chladenie Chladivá Vzdelávanie

Neplňte R32 do systémov navrhnutých na chladivo R410A!

30/5/2018
Chladivá

Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7/2/2013
Chladivá Leaklog

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3/1/2012
Chladivá

Prírodné chladivá 1 - CO2

19/2/2011
Chladivá Chladivá

Nariadenie (ES) 1005/2009

7/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Otázky a odpovede

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Náhrady chladív

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Technológia práce s chladivami

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Oleje pre chladiace zariadenia

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Odber - recyklácia - regenerácia

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Systém zberu chladív

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Druhy a vlastnosti chladív

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Právne predpisy

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6/11/2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Úvod

6/11/2009
Chladivá Chladivá

150 výročie amoniaku

1/6/2009
Chladivá

13. medzinárodná konferencia v Miláne

1/6/2009
Chladivá Konferencie a kongresy

Výkonný výbor IIR

1/6/2008
Chladivá IIR Konferencie a kongresy

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1/6/2008
Chladivá IIR Konferencie a kongresy

Recyklácia zmesí chladív

1/10/2007
Chladivá Recyklácia

Recyklácia chladív na Slovensku

1/10/2007
Chladivá Recyklácia

Stratégia výstupu z chladiva R22

1/8/2007
Chladivá

Chladíme kondenzátor s CO2 s teplotou pod a nad 20 °C

1/8/2007
Chladivá

Ako je to s chladivom CO2?

1/8/2007
Chladivá