Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein

13.6.2008 v Paríži

Na zasadnutí sa zúčastnili 33 zástupcovia z celkom 62 členských krajín. Po odsúhlasení záverov z predchádzajúceho zasadnutia IIR v Pekingu počas 22. Kongresu IIR zasadnutie viedol Joachim Paul súčasný prezident IIR, profesor na TU v Kodani s bohatými skúsenosťami v praxi v oblasti výroby kompresorov či zariadení na výrobu tzv. ľadovej kaše. Joachim Paul žartom uviedol, že jeho predchodca Prof. Van Ree (NL) to mal ťažšie, keďže robil v rámci IIR veľké kroky s menšími nohami ako má on.

IIR je medzivládna, nezávislá, vedecky zameraná organizácia, ktorá poskytuje vedomosti o chladení, technológiách na zlepšenie a udržanie kvality života, ekonomiky a životného prostredia v oblasti potravín, klímy, energetickej efektívnosti, kryológiu, chladivá a pod. Publikačnú činnosť, ktorú IIR realizuje cez vydavateľstvo Elsevier zhodnotil David Tanner z Austrálie. Publikačná činnosť je zameraná na vedecké články, knižky, slovníky a bulletin. Náklady Elsevier boli hodnotené ako pomerne vysoké, ale iné riešenie sa nenašlo.

IIR malo v roku 1975 viac ako 900 členov. Teraz má okolo 570, čo je porovnateľné s našim Zväzom. Má aj neplatiacich členov. Napríklad Izrael. Belgicko naopak platí a členom nie je. SR si svoje poplatky platí a je aj aktívne organizáciou IIR konferencie Compressors v Papierničke. Stále sú krajiny vo svete, ktoré by mohli byť prínosom pre IIR. Napríklad Juhoafrická republika a podobne.

IIR malo v roku 1975 viac ako 900 členov. Teraz má okolo 570, čo je porovnateľné s našim Zväzom. Má aj neplatiacich členov. Napríklad Izrael. Belgicko naopak platí a členom nie je. SR si svoje poplatky platí a je aj aktívne organizáciou IIR konferencie Compressors v Papierničke. Stále sú krajiny vo svete, ktoré by mohli byť prínosom pre IIR. Napríklad Juhoafrická republika a podobne.

IIR hospodári s cca 1,1 mil Euro/rok. Účtovníctvo je hodnotené nezávislou audítorskou organizáciou Výkon/náklady prezident IIR pán Paul hodnotil pozitívne. Napriek tomu na zníženie nákladov sa navrhovalo viacero opatrení s využívaním najmä elektronických foriem komunikácie. Uvažuje sa aj o sprístupnení výsledkov databázy anotácií s názvom FRIDOC nečlenom za poplatky, respektíve za zvýšené poplatky za služby, účasť na konferenciách IIR a podobne. Naopak podporné riešenia sú hľadané pre účasť mladých ľudí.

Predsedníctvo výkonného výboru zľava Susanne Phalippou (sekretariát IIR), tlmočníčka, Didier Coulomb (riaditeľ IIR), Joachim Paul (prezident IIR) Jean Luc Dupont (sekretariát IIR)

Voľba riaditeľa IIR

Pre funkčné obdobie 2009-2013 bol opäť jednomyseľne zvolený Didier Coulomb, ktorý na budúci rok končí svoje prvé funkčné obdobie. Jeho práca bola hodnotená veľmi pozitívne a je akceptovaná i na vládnej úrovni. Dôkazom toho bolo aj prijatie delegácie výkonného výboru IIR na francúzskom ministerstve zahraničných vecí. Prijatie bolo tiež motivované 100. výročím od prvého kongresu zameraného na chladenie v roku 2008, ktorý sa konal v Paríži. To bol podnet aj na vznik medzivládnej organizácie IIR.

Kategórie dokumentu