Vzdelávanie

Skúšky v Štúrove

29/11/2018, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

4.8., 22.9. a 6.10. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067.  Na aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EU i nové skúšky zahŕňajúce chladivá s nízkym GWP prichádza približne rovnaký počet záujemcov. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. ...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2019

28/11/2018, PT, SZ CHKT

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa...

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

13/11/2018, PT, SZ CHKT

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 13.11.2018

            Partnerské firmy prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné zamerať sa a apelovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom Ing....

CECED končí – pokračuje APPLIA

8/11/2018, PT, SZ CHKT

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018 v Technopole v Bratislave

Nový generálny riaditeľ združenia so sídlom v Bruseli Paolo Falcioni nastúpil do funkcie v združení CECED s myšlienkou zmeniť názov organizácie. CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych...

Z Medzinárodnej servisnej konferencie

26/10/2018, PT, SZ CHKT

Ubi bene, ibi Patria 

Kde je dobre, tam je Vlasť

Dobre nám bolo v hoteli Patria (prelož „vlasť“) 24.-26.10.2018 na konferencii s vysokou účasťou (takmer 200 účastníkov). Pripomenuli sme si 25 rokov Zväzu, zvolili NAJ realizáciu s mottom:

 

Postoj chvíľa, chceme si Ťa užiť

Máme predsa 25 rokov. Pristavme sa teda. Hodnoťme. Skúsme zabudnúť na malé problémy a myslime na veľké. Myslime síce globálne, ale konajme lokálne. To sú slogany, ktoré nás vedú k tomu,...

Zo zasadnutia SV IIR

25/10/2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda 25. októbra počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 24-26.10. 2018 v hoteli Patria. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

 1. Ing. Stefan Molokáč,...

Vyhodnotenie NAJ realizácie 1993 - 2018

25/10/2018, PT, SZ CHKT

Medaile NAJ realizácií získalo

10 firiem

Z desiatich NAJ realizácií bolo 5 tepelných čerpadiel a dá sa uvažovať, že aj tie ostatné realizácie k nim mali blízko. Jednoducho platí, že ak využívame obe strany chladiaceho okruhu, to znamená vyrábame teplo i chlad a to najlepšie súčasne, potom energetická efektívnosť sa zvyšuje a dosahuje na 1 kW vloženej energie 9 kW tepla a chladu. Ostatné NAJ realizácie boli nemenej zaujímavé zamerané na chladenie, mrazenie a tiež...

Zborník 25 rokov SZ CHKT

10/10/2018, SZ CHKT

EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

10/10/2018, Bruna Nicolao, preklad Anton Oberhauser

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných...

Jubilejné desiate Euroskills 24.-29.9.2018 v Budapešti

29/9/2018, PT, SZ CHKT

Jubilejné v poradí desiate Euroskills

24.-29.9..2018 v Budapešti

Podobne ako športovci majú svoje olympiády aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills. Súťaže Euroskills začali v roku 1998 podľa vzoru Worldskills. Iste mnohým napadne otázka, ktorá súťaž má vyššiu úroveň. Odpoveď podľa účastníkov oboch súťaží je jednoznačná. Na World skills prichádzajú reprezentanti z Číny, Japonska, Kórei a iných krajín...

Školenie a skúšky na SF6

13/9/2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na SF6

UK MFF Bratislava a SZ CHKT Rovinka

13.9.2018

            Po pol roku sa opäť zaregistrovali noví kandidáti na osvedčenie na odborné znalosti na prácu so zhášacím izolačným plynom SF6 vo vysokonapäťových vypínačoch, ktoré sa stále dodávajú na trh i keď SF6 má veľmi vysoké GWP na jeden kg SF6, ktoré odpovedá skleníkotvornému účinku až 22800 kg CO2. SF6 je veľmi vítanou alternatívou predošlým olejovým náplniam. Napriek vysokému GWP je tento...

Rokovala Správna rada ZSVTS

7/9/2018, PT, SZ CHKT

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018 v sídle ZSVTS v Bratislave

 

Opäť s vysokou účasťou sa zišla Správna rada ZSVTS – vedecko technického spoločenstva profesionálnych organizácií.  Náš Zväz je tiež členom tejto organizácie, ktorej ekonomika sa riadi podobnými princípmi ako naša a preto využívame služby ZSVTS na kontrolu nášho hospodárenia formou občianskeho združenia.

Byť členom ZSVTS pre nás znamená kontakt so zväzmi rôzneho zamerania, čo nám často prináša...

Pripravujeme sa na Euroskills

18/8/2018, PT, SZ CHKT

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018

 

Podobne ako športovci majú svoje olympiády, aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills.

 

Zväz v rokoch 1997 až 2007 organizoval súťaže žiakov SOŠT v Novom Meste nad Váhom a v Zlatých Moravciach vždy v deň konania sa valného zhromaždenia, v závere ktorého sme stihli víťaza súťaže oceniť. Súťaž bola zameraná na vykonanie tlakovej skúšky, vákuovania,...

Do Patrie s našimi NAJ

17/8/2018, PT, SZ CHKT

Naše konferencie sú od roku 1994 nielen tradíciou

Sú najvýznamnejším podujatím na stretnutia našich odborníkov

Konferencie sme v uplynulých 24 rokoch zamerali na otázky súvisiace s chladiacim okruhom. Do hotela Patria (čo v preklade znamená vlasť) prichádzame  po 25 rokoch ako jubilujúca organizácia vyhodnocujúca svoje NAJ realizácie za uplynulých 25 rokov.

Hoci uplynulo 25 rokov, mnohé problémy v tom čase prerokovávané sú stále veľmi živé. Medzi tie hlavné patria...

NAJ realizácie Slovenska

17/8/2018, PT, SZ CHKT

NAJ realizáciu SLOVENSKA

zvolíme 26. októbra v hoteli Patria na Štrbskom Plese

1993-2018

Zväz má 25 rokov

 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pri príležitosti 25 rokov od svojho založenia s cieľom propagovať výrobky a nové technológie v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

Medaila NAJ realizácie 1993-2018

 

 

SV IIRnezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu...

V Techklime o Leaklogu 15. 8. 2018

15/8/2018, PT, SZ CHKT

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránke certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľov  s pomocou...

Porada lektorov 1. 8. 2018 v Šamoríne

1/8/2018, PT, SZ CHKT

Otvárame základné kurzy s novým vybavením

Pred prichádzajúcou jeseňou a tým nastupujúcim kolotočom školení sa lektori stretli v sídle Zväzu v Šamoríne, aby sa venovali nasledovnému programu:

 

 1. Učebný plán základného kurzu na prácu s chladivom
 2. Práca a výučba so systémom Unitrain
 3. MTZ základného kurzu
 4. Účasť na Euroskills 26-28.9. v Budapešti
 5. Montáž stola na modelový chladiaci okruh
 6. Nákup elektro a komponentov chladiaceho...

Technická stredná škola

30/7/2018, PT, SZ CHKT

Technická stredná škola

Apollogasse 1 Viedeň

Vyučuje okrem iných technických odborov aj chladiarov a to ako v duálnom tak I školskom systéme. Majú 830 žiakov, 56 tried, 41 účiteľov na 10 profesií.

Zástupca obchodnej komory popísal duálny systém, ktorý sa uprednostňuje, vzhľadom na pracovné návyky, napríklad ranné vstávanie, získavané už od 15 tich rokov. Žiak si musí nájsť zamestnávateľa, ktorý bude ochotný nielen vzdelávať ale žiaka aj platiť. Problém je získať...

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

30/6/2018, PT, SZ CHKT

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene

Vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

 

       Založil ju pán Lucas Nulle a pred cca  40 rokmi a dnes exportujú do takmer  160  krajín sveta. Prvotným segmentom je elektrika a elektronika. Väčší podiel zamestnancov je vo vývoji. Rozhodujúcim know how často nie je ako učebnú pomôcku vyrobiť, ale ako zabezpečiť bezpečnosť. To je hlavný dôvod, prečo zatiaľ nemajú chladiace okruhy s CO2, amoniakom. Majú však už chladiaci okruh...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

25/6/2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie sa konalo vo fabrike ALCO komponenty, Emerson, Kolín, 25-26.6. 2018

Komponenty chladiacich okruhov na reguláciu, ovládanie, čistenie, atď.

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci n/O, Brne,  Soběslavi, v Šamoríne a v Novom Meste nad Váhom sa stretli tentokrát vo fabrike na výrobu komponentov chladiaceho okruhu Alco Emerson Technologies v Kolíne v ČR. Chýbali zástupcovia SOŠT Zlaté Moravce a ohlásených nových škôl v Bratislave a Prahe.

 

Situácia v...

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

21/6/2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Šamorín, 21. jún 2018

 

Účastníci z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu MobKlim a I-S. Po prvý krát sme tento typ školenia zorganizovali v sídle nášho Zväzu, v ktorom máme sústredené všetky technické podmienky na prezentáciu postupov tlakovej skúšky tesnosti, vákuovania, plnenia chladiva a podobne.

Účastníci nároky na znalosti a zručnosti zvládli, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom...

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

19/6/2018, PT, SZ CHKT

Energetické nízkouhlíkové stratégie na vykurovanie a chladenie

 

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

ESM Yzamer, Trnava, 19.6.2018

 

História stretnutí:

•      Marec 2016 Fiving

•      Apríl 2016 Okrúhly stôl

•      Apríl 2017 konferencia Incheba

•      Október 2017 konferencia Grand Praha

•      Jún 2018 ESM Yzamer

 

Stretnutie v ESM Yzamer sa zaoberalo veľkými tepelnými čerpadlami v žiadostiach o podporu v programoch...

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

2/6/2018, PT, SZ CHKT

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067. Podľa 2015/2067/EU pribudli chladivá s nízkym GWP. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska.  Na skúške sa venujeme energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám...

Jarné rokovanie AREA

25/5/2018, PT, SZ CHKT

Jarné rokovanie AREA

Viedeň 25-26 máj 2018

Hostiteľom bola ÖKKV

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Komisia súčasný vývoj cien a nedostatku chladív s vyšším GWP považuje za očakávaný, teda to čo sa plánovalo. Za rozumnú cenu EK považuje až 50 €/tonu CO2 ekv a nepredpokladá žiadne kroky, pokiaľ cena nepresiahne 70 €/tonu CO2 ekv....

Seminár zameraný na výrobky JDK 24.5. v hoteli Autojas v Nitre

24/5/2018, PT, SZ CHKT

Seminár zameraný na

Výrobky JDK  24.5. v hoteli Autojas v Nitre

 

            Seminár viedol Martin Pisár, ktorý zastupuje slovenskú pobočku. Slovenskú pobočku vedú synovia pána Křivského Dan a Jiří. Obchodno technické služby zabezpečuje Martin Pisár a servis má na starosti pán Bošanský. Pani Lenčéšová je  zabezpečuje hlavný kontakt so zákazníkmi, ekonomiku a podobne.

Generálny riaditeľ Ing. Jiří Křivský v úvodnom slove zhodnotil vývoj rodinnej firmy JDK od...

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

22/5/2018, PT, SZ CHKT

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

Mobilný kontajner s oxidom uhličitým

Ljublana 22. máj 2018

Transkritické chladiace okruhy s CO2 modifikovateľné ako booster, s paralelnou kompresiou a s multiejektorom osadené v mobilnom rozložiteľnom kontajnery predstavila spoločnosť Danfoss v Ljublane chladiarom z Maďarska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Kontajner cestuje po celom svete. V Európe má plánovaných asi 5 zástavok. V priebehu jedného dňa sú...

Valné zhromaždenie a fórum EHPA 2018

16/5/2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie EHPA

Viedeň, námestie múzeí, 16. mája 2018

Zväz je členom EHPA. Na valnom zhromaždení prezident Martin Forsén zhrnul činnosť predstavenstva EHPA a po ňom so správami vystúpili predsedovia pracovných skupín:

1.     Výrobná – Johannes Brugmann (Stiebel Eltron)

2.     Veľké TČ – Eric Delforge (Mayekava)

3.     PTČ - Marek Miara (Frauenhorf ISE)

4.     Vzdelávacia – (Morgan Willis) Švédska asociácia)

5.     Kvalita – Christian Koefinger...

Zasadala Rada ZSVTS

27/4/2018, PT, SZ CHKT

Zasadala Rada ZSVTS

Voľby do orgánov 27.4.2018

            Bilancia ZSVTS sa za psledné roky dostáva z červených čísiel, ktoré boli spôsobené zlým manažovaním majetku po roku 1993. Prebytočný, nevyužívaný majetok sa predal a zostávajúce domy techniky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach už hospodária správne a DT Košice už zarába aj na činnosti ZSVTS.

To však stále stále nestačí. Chýbajú väčšie investície, aby sa DT dostali na takú úroveň, aby boli...

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25/4/2018, PT, SZ CHKT

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25. apríla 2018

 

 

Merania mernej energetickej spotreby, parametrov ventilátora vysvetlil Ing. Ľudovít Pogány

 

 

Pán Nagy vysvetlil odber chladiva, vákuovanie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti.

 

Merania

na chladiacich okruhoch

 

 

 

Merania na chladiacich okruhoch na tepelnom čerpadle a chladiacom boxe sú vykonávané pomocou prístrojov Testo, Fluke...

Technická komisia č 81 pri ÚNM

22/4/2018, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS

s názvom Chladiaca technika

Zasadla 22.4.2018 na stánku Zväzu

 

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 budú dané do predaja od septembra 2018.  Nutné bude upravť normu STN 690012 tak, aby v nej neboli žiadne...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM CHLADIACA TECHNIKA

22/4/2018, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM

CHLADIACA TECHNIKA

Zasadla 22.4.2017 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa ovoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Skúšky na MobKlim

19/4/2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na MobKlim

Púchov 13. marec a Šamorín 19. apríl

 

Erik Varga preberá funkciu kompaktného stroja, ktorý chladivo z klimatiácie odoberie, oddelí olej, zbaví vlhkosti, pevných nečistôt a vráti správnu dávku chladiva a oleja. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo v Šamoríne 19. apríl 2018

19/4/2018, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo

V Šamoríne 19. apríl 2018

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je...

Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2017 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  vyhlášku o F plynoch na MŽP
 3. Pripomienkovali sme...

Zväz na Rácioenergii

13/4/2018, PT, SZ CHKT

 

Na stánku Zväzu v hale B1 sa diskutovalo, na stánku sa stretávali odborníci, študenti i laici. Informácie podávali najmä Ing. Jozef Löffler a pracovnici fy Climaport, ktorí predstavili nové chladivo R52A spolu s parametrami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

Na stánku sa konalo tiež zasadnutie TNK 81

 

Na stánku sa chladiari zoznámili s chladivom R52A. Podľa karty bezpečnostných údajov nové chladivo má kritický bod 3 promile. Po použití postihnutého...

Ocenenie študentských prác v ExpoClube

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Ocenenie študentských prác

V ExpoClube

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ od pána prezidenta Ladislava Nagya a Prof. Havelského si prebrali Ing. Juraj Antol a Ing. Ľudovít Pogany. Obe práce viedol Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Sú to tieto práce:

 

Ing. Juraj Antol:

„Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív“

Cieľom práce bolo porovnať alternatívne chladivá s nízky GWP za chladivo R404A. Merania sa uskutočnili v Rovinke na chladiacom...

Valné zhromaždenie 13. apríl 2018 ExpoClub v Inchebe

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

13. apríl 2018 ExpoClub

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

24. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube, počas výstavy Rácioenergia, kde sme mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkom sa prihovorili členovia predstavenstva so svojou víziou v oblastiach, ktorú vo Zväze reprezentujú. Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Následne predstavenstvo si v zmysle Stanov zvolilo prezidenta a viceprezidenta Zväzu pánov Vladimíra...

Ocenená študentská práca

13/4/2018, PT, SZ CHKT

 

Termografické videnie chladiaceho okruhu a kondenzátora

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Skúšky na kategóriu I 5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

7/4/2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Po prvý krát v priemyselnom parku v Šamoríne

Celkom 26 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako dobrú, hoci skúšky nespravili 4 uchádzači a 2 boli posunutí do nižšej kategórie.

 

Budova s konferenčnou sálou...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

20/3/2018, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15/3/2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3. 2018 MCE Miláno

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo na výstave MCE v Miláne, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo:

 

 1. PEF primárnym energetickým faktorom
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách
 4. Právnych normách vo vzťahu ku tepelným čerpadlám

 

PEF

Primárny...

Zasadnutie predstavenstva

9/3/2018, PT, SZ CHKT

    Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018 v Šamoríne, Bratislavská 81/37

 

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: V. Orovnický, J. Kováč

 

Program:

 1. Príprava 24. valného zhromaždenia SZ CHKT 13.apríla 2018 na Inchebe
 2. Účet za rok 2017 a rozpočet na rok 2018,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2017 a zámery na rok...

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá po piatich rokoch opäť v Rovinke

24/1/2018, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká.

 

Činnosť na trhu

Odborníci s osvedčením, ktorí sú preukázateľne činní na trhu, to znamená,...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

15/12/2017, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, most SNP, 15.12.2017

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ladislav Nagy (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2016 a prvý polrok 2017, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Regionálny kongres ASHRAE

10/12/2017, PT, SZ CHKT

Regionálny kongres  ASHRAE

Belehrad 8-10.12.2017

 

            Krajiny Gr, Ro, Pt, Sp, Cy, Ir, UK, Sr, Hu, ktoré vytvorili tzv Chapters v európskom regióne sa stretli, aby prerokovali činnosti za uplynulý rok 2017, schválili činnosti na rok 2018 a školili sa v rôznych oblastiach práce v ASHRAE napríklad v získavaní členskej základne, v hospodárení, v získavaní mladých ľudí, v oceňovaní jednotlivcov, v získavaní výskumných úloh a podobne. Kongres sa konal za účasti TOP...

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS

8/12/2017, PT, SZ CHKT

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS,

Sava centrum, Belehrad, Srbsko

6-8.12. 2017

 

Združenie technikov v oblasti technických a elektrických zariadení budov (SMEITS) zorganizovalo medzinárodný kongres KGH HVAC, ktorého súčasťou bola okrem budov, vetrania, vykurovania aj chladiaca technika.

 

Regionálny kongres DANUBE_ASHRAE

Na kongres SMEITS nadviazal Regionálny kongres ASHRAE, ktorý sa v regióne Európa organizuje raz za rok, pre krajiny, ktoré si vytvorili...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1/12/2017, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1. december 2017 v Rajeckých Tepliciach v hoteli Aphrodite v sále Thurzo

Prítomní: L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, R. Sebera, J. Löffler, M. Kozický, V. Orovnický, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  R. Sebera,

 1. Účet za 1. polrok 2017, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2018, 25 rokov SZ CHKT
 2. 24. val. zhromaždenie, kandidátka do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2018 (kalendár podujatí), ponuka...

Kandidátka do predstavenstva Zväzu na obdobie 2018-2022

1/12/2017, PT, SZ CHKT

Kandidátka do predstavenstva Zväzu

na obdobie 2018-2022

 

Na základe výzvy v časopise 7/2017 bola zostavené kandidátka do predstavenstva a bola uzavretá 1.12. 2017 v Rajeckých Tepliciach. Z predstavenstva odchádza Richard Sebera, ktorý bol vo funkcii tri funkčné obdobia ako zástupca najväčšieho servisu na Slovensku. Do predstavenstva bol navrhnutý Ivan Lobík, ktorý vedie spoločnosť Sinop Alfa Pezinok špecializujúcu sa na predaj komponentov,...

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

30/11/2017, PT, SZ CHKT

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

Hotel Aphrodite sála Thurzo Rajecké Teplice

Seminár bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa venovali chladivám ich dostupnosti na trhu v súčasnosti a v blízkej budúcnosti ako aj stratégii v rozhodovaní pri nákupe zariadení s chladivami. V druhej časti sme prebrali čo nového v STN EN 378 1-4.  

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy...

Na 33. konferencii vo Visegrade HKVZS a SZCHKT

24/11/2017, PT, SZ CHKT

Na 33. konferencii vo Visegrade

HKVZS a SZCHKT

22-24.11.2017

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu sme sa zúčastnili konferencie HKVZs v rekreačnej oblasti v blízkosti hradu Visegrad. Na tomto hrade kráľ Matyáš v 14. storočí uskutočnil stretnutie s kráľmi z Čiech a Poľska.V roku 1991 vtedajší maďarský premiér na báze tohto stretnutia založil tzv. Visegrádsku vtedy trojku dnes štvorku krajín Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko. O takéto stretnutia sa...

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

13/11/2017, PT, SZ CHKT

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 podľa Nar. 2015/2067/EU časť 11, 1-4 dňa 13.11.2017 v Rovinke
Pre držiteľov osvedčenia podľa Nar. 303/2008/ES. Ide o európsky uznávanú kvalifikáciu, na ktorú sú stanovené minimálne požiadavky na znalosti v Nar. 2015/2067/EU.

 

Podmienkou účastí na školení a skúške je úspešný postupový test na PC s pripojením na internet a použitím vlastných prihlasovacích údajov vo vymedzenom čase pred školením. Minimálny počet 80 %...

Skúšky na kategóriu F plyny I. s dôrazom na praktické skúšky

11/11/2017, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

11.11.2017 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 42 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, ako aj poznania funkcie komponentov chladiaceho okruhu. Skúšky nespravili 4...

Jesenné rokovanie AREA

27/10/2017, PT, SZ CHKT

Jesenné rokovanie AREA

Brusel 27 októbra 2017

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Nariadenie definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v EÚ č. 2015/2067 sa postupne implementuje a naráža na na viaceré otázky a problémy. Nepredpokladá sa certifikácia  pre alternatívne chladivá. V nariadení sa len doplnila časť 11,...

Life Real Alternative európsky projekt

26/10/2017, PT, SZ CHKT

Life Real Alternative európsky project

Brusel 26 októbra 2017

 

CIeľom projektu v hodnote cca 1 mil Euro je vytvoriť elearning, učebné tety, školiaci, testovací a certifikačný systém a vydávanie osvedčení so zameraním na chladivá s nízkym GWP. Na financovaní projektu sa podieľajú štáty, ktoré sa účastnili projektu v posledných troch rokoch, v ktorých sa vytvorili učebné tetym skúšobné otázky a pod. Projekt sprácovávajú v IoR (Inštitút chladiacej techniky v UK)....

Stretnutie odborníkov na používanie noriem v praxi Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

10/10/2017, PT, SZ CHKT

Stretnutie odborníkov

Na používanie noriem v praxi

Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

       Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa stáva už pravidelným. Diskutuje sa najmä o nariadeniach EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiacich normách. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

 

Mesačne alebo hodinovo

Hodnotiť výkon...

Školenie na VTZ plynové Rovinka 19. september 2017

19/9/2017, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové

Rovinka 19 september 2017

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 9 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita...

EDUCOM Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

18/9/2017, PT, SZ CHKT

EDUCOM

Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

             Zasadala tentokrát 18.9. 2017 v technologickom inštitúte AIT vo Viedni, v ktorom prebiehajú školenia a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel podľa európskej Smernice 2009/28/EÚ, predtým EUCERT, ktorým sme aj my začínali v roku 2006 a transformovali ho do akreditovaného školenie podľa Smernice na MŠVaŠ pod číslo 3279.

 

Cieľ stretnutia

            Sformulovať pripomienky k novelizácie spomenutej Smernice,...

Školenie a skúšky MobKlim Bratislava 13 september 2017

13/9/2017, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim

Bratislava 13 september 2017

 

Zamestnanci pobočiek firmy Würth z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu I-S. Školenie zorganizoval pán Bobrík. Predaj chladiva v pobočkách zabezpečujú prevažne dámy a tak bolo školenie veľmi aktívne, živo sa diskutovalo.

Aj keď sa účastníčkam nároky na znalosti a zručnosti zdali privysoké, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom pochopiť s cieľom nariadenia...

BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

9/9/2017, PT, SZ CHKT

 BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

prezentovalo sa 273 nedostatkov

Šamorín 9. september 2017

 

BOZP sme na konferencii venovali dva celé bloky. Hovorilo sa o VTZ plynových, tlakových o chladivách nebezpečných horľavých i výbušných.

 

Hlavný inšpektor Ing. Pribula (stojaci) otvára časť o BOZP na konferencii 7.9.2017 v Šamoríne, na ktorej okrem pracovníkov TI pánov In. Ftáčka, Ing. Zvondára vystúpil aj Ing. Ikrényi za NIP

 

Zo zasadnutia SV IIR

6/9/2017, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017 v hoteli Kormorán

            Tentokrát za účasti riaditeľa IIR pána Didiera Coulomba, ktorého sme oboznámili s reprezentáciou Slovenska v sekciách IIR, podmienkami, ktoré musíme plniť, aby Ministerstvo školstva, uhradilo členský príspevok. Najaktívnejšie sú košická univerzita PJŠ, ktorá v súčinnosti so SAV dosahuje historicky vynikajúce výsledky v základnom výskume magnetických látok. Sú zapojení do medzinárodných projektov a dosahujú mimoriadne...

Vysvetlenia Európskej komisie - Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

4/8/2017, PT, SZ CHKT

Vysvetlenia Európskej komisie

Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

Brussels, 4.8.2017 C(2017) 5230 prílohy 1 a 2 ku Správe komisie k posúdeniu požiadaviek 2022 na vylúčenie chladív s vysokým GWP v obchodnom chladení

 

Kľúčové definície vo vzťahu k požiadavkám 2022

Združené centrálne chladiace systémy

Združené centrálne chladiace systémy  sú systémy s dvomi alebo viacerýmikompresormi pracujúcich paralelne a ktoré sú pripojené...