Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Kontakt

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Adresa
Hlavná 325
900 41 Rovinka
Slovak Republic

Telefón
+421 2 45 64 69 71
+421 2 45 98 00 94
Fax: 00421 2 45 64 69 71

E-mail
szchkt@szchkt.org
Webová stránka
www.szchkt.org

IČO
34000836
DIČ
2020687284

Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Adresa
Hlavná 325
900 41 Rovinka
Slovak Republic

Telefón
+421 2 45 64 69 71
+421 2 45 98 00 94
Fax: 00421 2 45 64 69 71

E-mail
cochkt@cochkt.sk
Webová stránka
www.cochkt.sk

IČO
42053307
DIČ
2022261945

Mapa


View SZ CHKT in a larger map

Vaše podnety k činnosti SZ CHKT a CO CHKT

Ak máte podnet k činnosti SZ CHKT, návrh na zlepšenie alebo chcete upozorniť na zlepšenie činností, ktoré administruje SZ CHKT, využite nasledujúci formulár.

Ak si vyžiadate odpoveď a uvediete kontaktnú emailovú adresu, na Vaše podnety budeme odpovedať. Formulár neslúži na zasielanie podaní, žiadostí o informáciu ani sťažností podľa osobitných právnych predpisov. Vopred ďakujeme za každý podnet k činnosti SZ CHKT, ktorý umožní zefektívniť činnosť Zväzu a správnu funkciu zákonov vo vzťahu ku chladiacej, klimatizačnej technike a tepelným čerpadlám.

Váš email (nepovinné):

Vaše podnety:

Hnedý kolový nápoj populárny na Slovensku a v Česku:

ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet