Všetky články

Správy 5/2021

10.6.2021, SZ CHKT

Skraty v doskových výmenníkoch - prerušenie prietoku kvapaliny naprieč kanálmi

14.5.2021, PT, SZ CHKT

Skraty v doskových výmenníkoch - prerušenie prietoku kvapaliny naprieč kanálmi

Tlakové straty a zlá distribúcia kvapalín

      Zníženie alebo prerušenie prietoku kvapaliny v dôsledku tlakovej straty, zlej distribúcie kvapalín spôsobuje zanášania nečistotami znižuje veľkosť využitej plochy výmenníka a tým aj účinnosť výmenníka tepla.

Zanášanie môže spôsobiť aj zlá distribúcia kvapaliny, ktorá v určitých častiach výmenníka spomalí prietok a začne...

Výroba doskových výmenníkov tepla

14.5.2021, PT, SZ CHKT

Výroba doskových výmenníkov tepla