Všetky články

Správy 8/2020

24.11.2020, SZ CHKT

Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

5.10.2020, korona.gov.sk

Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

prebraté z oficiálnej stránky korona.gov.sk

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

  • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),  
  • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho...

EHPA porady sú online

2.10.2020, PT, SZ CHKT

EHPA porady sú online

EHPA má vytvorené pracovné skupiny pre štítkovanie kvality, ekodizajn, F plyny, hlučnosť, skúšobníctvo, právne, technické normy a tiež pre národné európske asociácie. Väčšinu komisií obsadzujú výrobcovia tepelných čerpadiel. Zväz sa zúčastňuje stretnutí národných asociácií pre tepelné čerpadlá, ktoré na jednej strane diskutujú ako lobovať za tepelné čerpadlá a  tiež s akými problémami sa pri realizácii stretávajú a ako...

ABC otázky pre šikovného chladiara

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ABC otázky pre šikovného chladiara

Test abc

 

Paradoxy tepelných čerpadiel sú:

  1. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 1 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu s účinnosťou 0,9 až 3,3 kWh tepelnej energie
  2. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 3 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu...

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

Lepšia spolupráca je v režime chladenia

Kombinácia TČ so SK a FV

Je možná. Nie je však ideálna ani po stránke ekonomickej ani energetickej. Kombináciou TČ a SK sa síce dosiahne zvýšenie energetickej efektívnosti, ale len odpovedajúco COP, ktoré prínos SK degraduje. Kombináciou FV a TČ, ktoré v zime kúri a najmä v lete chladí sa dá, i keď nie ideálne, FV systém zatiaľ najlepšie využiť. Kombinácia TČ s hybridným...

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Istota do roku 2050

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín, www.szchkt.org

Príbeh elektriny zaznamenáva neustály pokles emisií CO2ekv na vyrobenú kWh elektrickej energie. Na Slovensku sa už podľa Slovenských elektrární blížime ku hodnote 100 g, ktorá sa bude ďalej znižovať. Vyrobené teplo tepelnými čerpadlami je tak v súčasnosti zaťažené len 35 g CO2 na kWh tepla. Existuje teda istota, že vykurovaním s...

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

Doc. Ing. Peter Tomlein, Ph.D., SZ CHKT Šamorín

 

Optimálne množstvo chladiva v chladiacom okruhu sa mení v závislosti od tepelnej záťaže, regulovaného výkonu kompresora a prevádzkových podmienok pri reverzácii chladiaceho cyklu alebo pri štarte pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Mnoho chladiacich okruhov je z týchto dôvodov vybavených zberačom chladiva za kondenzátorom na vysokotlakej strane. V praxi to znamená, vplyv na...

O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami

2.10.2020, PT, SZ CHKT

O požiarnej bezpečnosti shorľavými chladivami

Príďte na STU, SjF 14. januára 2021

 

Nehorľavé chladivá nahrádzajú horľavé s nízkym GWP. Čo to znamená z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb je často diskutovanou témou. Z jednej strany sa dá konštatovať, že požiarne riziko sa významne nezvyšuje na druhej strane do budovy vedieme rúrky s horľavým chladivom a tak je nutné dodržať vyhlášku 94/2004 Z.z.  najmä §§ 75 a 92 odsek 4. Týka sa to...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 4.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Jedinečná možnosť navštíviť fakultu apoznať jej možnosti

STU Bratislava – Strojnícka fakulta - Ústav energetických strojov a zariadení

Strojnícka fakulta v Bratislave bola prvou strojníckou fakultou na Slovensku. Za obdobie svojej existencie získala významné postavenie medzi technickými fakultami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svedčí o tom aj fakt, že na oslavách 70. výročia participovali účastníci zo 14 štátov.

Ústav združuje malé a veľké...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 3.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Bratislavská kaviareň s bustami odsochára Messerschmidta

Múzeum nežnej revolúcie

Spomienka na geniálne dielo sochára Messerschmidta

Bratislavská kaviareň nesie vo svojom mene meno slávneho barokového sochára Messerschmidta. Jeho meno a dielo je známe po celom svete. Málokto však vie, že jeho najslávnejšie dielo Charakterové hlavy vytvoril a dokončil - v Bratislave neďaleko od kaviarne. Messerschmidtov príbeh je príbehom geniálneho sochára 18. storočia. Býval pôvodne...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 2.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Bratislavská reštaurácia medzi najlepšími v Európe

Kto nebol v Bratislavskej reštaurácii - Flag Ship nepozná Bratislavu!

Má vlastný kláštorný pivovar! Tmavý kláštorný ležiak Ivan 14°na pípe!

Bratislavská reštaurácia sa v rebríčku najlepších európskych reštaurácií ocitla na 80. mieste