Všetky články

Správy 7/2022

2.10.2022, SZ CHKT

Vypúšťanie propánu do prostredia

27.9.2022, PT, SZ CHKT

Je síce dovolené, keďže skleníkový efekt propánu je veľmi nízky, ale musí byť správne a bezpečne vykonané. To znamená nielen technologicky správne, ale aj so zabezpečením okolia, aby nemohlo prísť k náhodnému zdroju zapálenia.

V Indonézii chladiari v suteréne vypúšťali propán, pričom okno vo výške 1,5 m bolo otvorené. Chladivo sa koncentrovalo pri podlahe. Po vypustení chladiva pokračovali v práci spájkovaním a nastal výbuch. Jeden z nich zahynul....

Havárie s propánom treba zaznamenávať

27.9.2022, PT, SZ CHKT

Propán R290 je horľavý a výbušný. Ako chladivo má limitované náplne v chladiacich okruhoch, ktoré by aj v prípade úniku nemali umožniť vznik horľavých koncentrácií. Najväčšie riziká vzniku horľavých koncentrácií sú pri servise a to najmä ak sa vykonáva za bežnej prevádzky s pohybom aj cudzích osôb.

 

IIR má pracovnú skupinu

Nehody s horľavými chladivami stávajú a treba ich zaznamenávať. IIR vytvorila pracovnú skupinu, ktorá si takýto cieľ kladie....

Rastúci trh s tepelnými čerpadlami ovplyvňuje požiadavky na vzdelávanie

26.9.2022, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá školíme od roku 2006, to znamená už 16 rokov. Vydali sme viacero učebníc, pripravili databázu otázok a zvládli sme nielen prezenčné, ale aj online školenia. Pokiaľ v rokoch 2006 až 2012 sme mávali jedno školenie do roka s 8 až 12 účastníkmi, v tomto roku máme 4 školenia s počtom účastníkov nad 30 na jedno školenie. Celkom je vyškolených už vyše 500 odborníkov. Kúrenárske firmy sa nastavujú na inštaláciu tepelných čerpadiel a v tomto smere by sa rovnako mali správať aj chladiarenské najmä klimatizačné firmy, keďže tepelné čerpadlá môžu byť nielen zem/voda, vzduch/voda ale aj vzduch/vzduch.