Všetky články

Porada ku operačným programom a zelenej domácnostiam na SIEA v BB

17.1.2023, PT

Registrujte sa na poradu dňa 17.1.2023 na www.szchkt.org.

Kliknite na Udalosti, Tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci súčasných i budúcich operačných programov Zelená domácnostiam, Program Slovensko a Obnov dom  od: 

Kvetoslavy Šoltésovej, Michala Iloviča a Ing. Martina Keresztúra, Omara Temoriho

 

V Mekke dotačných systémov

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií, ale sú v kontakte...

Online školenie k štatistike tepelných čerpadiel

16.1.2023, PT

16.1.2023 od 9:00 do 9:30 na linku:

https://meet.google.com/xom-eivk-jtx

Sumarizácia výkonu podľa druhov tepelných čerpadiel a sektoru ich použitia pozostáva z týchto krokov:

  • určená štruktúra ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel
  • žiadané parametre o tepelných čerpadlách
  • spôsob získavania ročných údajov o dovezených a vyrobených tepelných čerpadlách

Úprava štruktúry ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel od roku 2022

Tabuľka 2...

Správy 1/2023

5.1.2023, SZ CHKT

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Pokračovanie (časť 3.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21.12.2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš