Správy

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 6/2024

CSMTrade
I.T. Klimaservis
Obsah – pripravujeme - ponuka školení –IIR a SZCHKT konferencie
Septembrové paralelné konferencie o chladení
Navštívime laboratóriá stavebnej a strojníckej fakulty
Spolu s Chiccom, drum show Campana Batucada, Laser show
Registrácia na IIR konferenciu je otvorená
Z výkonného výboru IIR
Lisované spoje na základnom kurze na prácu s chladivami
Zdenka peter tentokrát o tepelnom čerpadle
Meranie a výpočet parametrov COP a SPF
PXG v chladiacom okruhu s CO2
Články Gremi Klima
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nová Smernica EÚ o obnoviteľnej energii 2023/2413 a VTČ
Výzva na prednášky na konferencie 2024 na STU v Bratislave
Naše rokovania na výkonných orgánoch štátu
Dekarbonizácia priemyslu a CZT s veľkými tepelnými čerpadlami
Informácie Čím nižšia teplota vratnej vody, tým vyššie je COP
Podpora veľkých tepelných čerpadiel pre priemysel i CZT
Klima jednotku na bytovom dome nemôžete inštalovať svojvoľne
Špičková klimatizácia Panasonic chladí a vykuruje
Českí a slovenskí učitelia chladenia v novozámockom kraji
Elektronické ventily pre klimatizácie a tepelné čerpadlá
Sinop, TeploZima Naitec, Chillventa

Správy 5/2024

Linde
Sinop
Obsah – pripravujeme - ponuka školení –IIR a SZ CHKT konferencie
Ponuka kurzu na prácu s chladivami
Registrácia na konferencie je otvorená
Predbežný program národnej konferencie o chladivách
Spolu s Chiccom, laser show, bobnová show s tancom
Predbežný program IIR konferencie na STU v Bratislave
Harmonogram IIR konferencie na STU v Bratislave
Konferencia o bezpečnosti technických zariadení
Články GremiKlima
Ing. Jana Michalcová Práca technickej komisie pri SÚTN číslo 81 pre chladenie
IT Klimaservis
V Bratislave privítali svetových lídrov v stavebníctve a TZB
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Jarné zasadanie AREA v Belfaste
Informácie Certikát excelentnosti pre Zdenku Bukovinovú
Súťaž zručností žiakov v Českej republike
Peter a Zdenka tentokrát o klimatizácii
Chladiaci okruh v klimatizácii
3D hologramy pripravujeme na IIR konferencii
Bezpečnosť s novými chladivami na konferencii 10. septembra
Chillventa
Alfaco
TeploZima

Správy 4/2024

CS MTrade
I.T. Klimaservis
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – IIR a SZCHKT konferencie
Registrujte sa na webinár trendy s chladivami a Nar. 2024/573/EÚ
Rekonštrukcia zdroja chladu-ľadová plocha
Školiace pracovisko Klimamarket je v permanentnej činnosti
Študenti TUKE na školení v Buderuse a skúšky v Štúrove
Študenti STU, SjF, ÚESZ na Zväze v Šamoríne
Duálna akadémia otvorila nové tréningové centrum v DNV
Leaklog pomáha naším firmám. Meranie citlivosti detektorov a vývev
Ejektorové chladenie s využitím gravitačného princípu
Moderná fabrika Ditl Metal v Dvoroch n/Ž vybudovaná v roku 2005
Základný kurz na prácu s chladivami kombinovane na SZ CHKT a SOŠT
Články Danfoss
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. – Panelová diskusia na valnom zhromaždení 22. marca na Inchebe
Ing. Adam Kravec – Transpozícia európskeho nariadenia o F plynoch
Ing. Vladimír Orovnický – Trendy v klimatizácii a tepelných čerpadlách
Ivan Lobík – Ekonomika servisu pre stredné a veľké chladenie
Ing. Miroslav Maťašovský – Nové chladivá a komponenty
Ing. Jozef Kováč – Tepelné čerpadlá v bytovej výstavbe
Ing. Peter Kuliaček – Dotačné programy na slovenskom trhu
Mgr. Róbert Pállya – Ponuka vzdelávania v odboroch chladenia, klimatizácie a TČ
Dr. Che Wang – Analýza prechodného výkonu tepelných čerpadiel R290 a R410A pri štarte
Testo prístroje
TeploZima, Sinop, CO.HE.EN

Správy 3/2024

TeploZima
KlimaMarket
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – valné zhromaždenie
Ocenenia najlepším osobnostiam a spoločnostiam
Hospodárske výsledky a panelová diskusia k zámerom Zväzu
Schválené uznesenia a Zväz na Rácioenergii
Zo stretnutí TK
Chladiace technika a študentov STU
Vývoj cien chladív podľa Okorecherche
Duálna akadémie v DNV otvorí tréningové centrum
Stretnutie na MH SR k tepelným čerpadlám
Konferencia k bezpečnej práci s A2L a A3 chladivami
Analýza predaja tepelných čerpadiel 2012-2023
Výzva na prednášky na konferencie 2024 na STU v Bratislave
Odvlhčovanie vzduchu zvyšuje energetickú efektívnosť chladenia
Difúzny absorpčný chladič s doskovým generátorom tepla
Ochrana dusíkom pred požiarom v skladoch
EHPA stretnutie národných zväzov v Budapešti
Zdenka a Peter tentokrát o diagnostike split klimatizácie
Chladiaci okruh s dvomi výparníkmi
Technológia nanoeTM X zlepšuje kvalitu vzduchu aj života
Sinop
KlimaMarket Sinclair

Správy 2/2024

Coneco
Daikin CE
vstupenka Rácioenergia
Valné zhromaždenie, dni novej techniky, program
Rok 2023 priniesol právne normy ovplyvňujúce chladenie a TČ
Vzdelávanie sa prirodzene pretaví aj do vedy a výskumu
Webová verzia Leaklogu – 6. apríl v Šamoríne
Oceníme zhodnotenie chladiva
Záznam z predstavenstva Zväzu
Účet za rok 2023 a plán 2024
Vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhromaždenie 22.3.2024
Online školenie k štatistike chladív, TČ a odporúčaný cenník chladiara
Porada ku dotačným programom SIEA a SAŽP
Je odpadné teplo obnoviteľná energia podľa Smernice 2023/2413
Články Zväz vystavuje na Rácioenergii
Reverzácia chladiacich okruhov v tepelných čerpadlách
Program konferencií IIR a SZCHKT na STU v Bratislave
Peter von Rittinger absolvent z Banskej Štiavnice skonštruoval TČ
Informácie Zdenka a Peter tentokrát o diagnostike split klimatizácie
Predstavujeme ekologické tepelné čerpadlá
Chladivo R161 (fluoretán C2H4 s GWP=12)
Z diskusií o novom nariadení o F plynoch s platnosťou od apríla 2024
Spätné ventily pre reverzné systémy klimatizácie a tepelných čerp.
Chillventa a Sinop
TeploZima

Správy 1/2024

CO-HE-EN
Sinop
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Za Ladislavom Nagyom
Sprístupnili sme video z konferencia a Summitu v hoteli Patria
3D Hologramy pripravujeme na konferenciu IIR v Bratislave
Euroactiv a Sario o tepelných čerpadlách
AREA jesenné zasadanie v Bruseli a VTČ na SSCHI
Českí a-Slovenskí chladiari v Sinope
Veľké tepelné čerpadlá pre priemysel v O2 Universum v Prahe
Z predstavenstva Zväzu
ElektroKlima NZ
Články
Slovenská delegácia na Euroskills v Gdansku bola úspešná
Ponuka inzercií a vyhlásenie súťaží
Výzva na obsadenie pracovníka Zväzu so štúdiom PhD.
Obsahy publikácií Zväzu za rok 2023
Panasonic
APPLIA oslavovala 20 rokov od založenia
Zdenka a Peter tentokrát o diagnostike split klimatizácie
Komerčné komfortné chladenie, vykurovanie v jednom systéme CO2
Mestská štvrť (takmer) bez emisií vďaka Panasonic
Ditl Metal
Alfaco
TeploZima