Vzdelávanie

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14.5.2021, Mgr. Róbert Pallya

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE

pre chladiarenské odbory

 

Mgr. Róbert Pallya, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Štúdijné, učebné a pomaturitné odbory:

 

  • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho...

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1.5.2021, PT, SZ CHKT

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

            Európou prebieha vlna pripomienkovania nariadení o F plynoch. Pripomienky sústreďuje nemecká organizácia Okorecherche. Okrem členských štátov pripomienkujú asociácie za výrobcov, prevádzkovateľov rôznych druhov zariadení, ktoré využívajú chladiace okruhy a tiež asociácia združujúca servisné, montážne firmy. Stručne uvádzame výpis pripomenok za organizácie SZ CHKT, AREA,...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1.4.2021, PT, SZ CHKT

Hľadanie v tabuľkách

Pokiaľ hľadáme v tabuľkách chladív teploty podľa tlaku, alebo počítame tlakové pomery, tak sa používajú absolútne tlaky.

Pri vákuovaní chladiaceho okruhu sa dosahujú tlaky blízko absolútneho vákua a preto sa používajú tlakomery  so stupnicou v pascaloch, mili, mikro baroch a podobne.

Obrázok Rýchlosť poklesu tlaku v závislosti od miesta vákuovania je najrýchlejšia pri súčasnom vákuovaní zo sacej i výtlačnej strany

 

Vákuovanie...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1.4.2021, PT, SZ CHKT

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., úvod do vákuovania podľa učebných textov SZ CHKT

 

            Najefektívnejším spôsobom na odstránenie vlhkosti zo systému, je nechať ju zovrieť v hlbokom vákuu. Po vyčerpaní pár s obsahom vlhkosti zo systému a naplnení chladiva, zbytkovú vlhkosť uviaznutú v mŕtvych priestoroch odstráni postupne filterdehydrátor.

Vákuovanie  chladiaceho okruhu znamená odčerpanie vzduchu a vlhkosti z okruhu....

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá nemajú predimemzovávať

1.4.2021, PT, SZ CHKT

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá

nemajú predimemzovávať

Tepelné čerpadlá sú vyhľadávanou technológiou aj vzhľadom na to, že v rámci projetu Zelená domácnostiam I a II sú dotované. Dotácia sa odvíja o veľkosti inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. To logicky nabáda uchádzača o dotáciu žiadať vyšší výkon tepelného čerpadla, než aký je potrebný, vypčítaný zodpovedajúco tepelným stratám jeho domu.

Medzi certifikovaných inštalatérov...

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3.3.2021, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 27. marca 2020

Predstavenstvo

  1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPKa pod.)
  • Pripomienkovali sme  návrhy AREA na revíziu Nariadení o F plynoch
  • Pripomienkovali sme  vzťah zákonov 75 a 286 vo...

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3.3.2021, PT, SZ CHKT

Online zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2021 video konferencia

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

  1. Príprava 27. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2021 na Inchebe
  2. Účet za rok 2020 a rozpočet na rok 2021,prehľad nedoplatkov členov Zväzu
  3. Hodnotenie činnosti za rok 2020 a zámery na rok 2021. Ocenenia osobností, výrobkov, realizácií 
  4. Realizácia...

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1.3.2021, PT, SZ CHKT

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

Nové pravidlá nájdete na www.slov-lex.sk

            V podstate si treba všimnúť zmeny voči doteraz platnému zákonu č. 314/2012 Z.z. Ide najmä o začlenenie tepelných čerpadiel medzi vykurovacie zariadenia s povinnosťou pravidelnej kontroly od inštalovaného menovitého výkonu 70 kW.  V prípade, že ide o budovu s inštalovaným systémom BACS,kontroly sa vykonávať nemusia, pretože potrebné merania...

Náš jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay

1.3.2021, PT, SZ CHKT

Jaro sa narodil, chodil do školy, oženil sa, mal deti, bol synom, otcom, strýkom, učiteľom, priateľom, živnostníkom, remeselníkom, majstrom a popri tom veľkým športovcom. Známe sú jeho úspechy v cyklistike, rád lyžuje, cestuje a zabáva svoje okolie. Neskôr mu narástly fúzy a stal sa naším lektorom. Mal rád O plyny, neskôr F plyny a  postupne si obľúbil aj vybrané prírodné plyny. 

Huncútstvo,  nákazlivý smiech, nekonečný hlad, spomienky na minulosť,  opozícia súčastnosti a vlastná vízia budúcnosti a to všetko prepletené vtipmi sa stali povestné. 

Jaro v rokoch 2007-2010 prispeval na našich konferenciách do sekcie Pani Porucha. 

Z príspevkov vyplynuli Jarove poučenia: 

 

Kto nemeria, nevie. Never vždy tomu, čo čítaš!  Meraj!

Ponáhľaj sa pomaly, pracuj najprv hlavou, až potom rukami!

 Jaro merania vždy presadzoval a upozorňoval na dôležitosť zapísania nameraných hodnôt v záznamníku. To uľahčí diagnostiku vývoja stavu a porúch chladiaceho okruhu. 

 

Jaro nás reprezentuje vo svete

Bc. Jaroslav Zoldfay, ako reprezentant Zväzu, navštívil viaceré podniky, školiace pracoviská v štátoch EÚ v rámci spolupráce najmä s učiteľmi v Českej republike a programu REAL Alternatives. Jaro patrí do generácie učiteľov, ktorá sa dobre poznala s kolegami v Česku. Keďže školský systém sa nahrádza duálnym, klasických učiteľov chladenia ubúda.