F plyny

Ochrana dusíkom pred požiarom v skladoch

11.4.2024
F plyny

Z diskusie o novom Nariadení o F plynoch s platnosťou od apríla 2024

4.4.2024
F plyny

Európske a národné legislatívne požiadavky

22.6.2023
F plyny

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ, časť 1

21.6.2023
F plyny Školenia a skúšky

STAV REVÍZIE NARIADENIA 517/2014 O F PLYNOCH

7.6.2023
F plyny

Medzinárodný seminár o osvedčených postupoch riadenia životného cyklu fluórovaných uhľovodíkov - 2. časť

20.3.2023
F plyny

Medzinárodný seminár o osvedčených postupoch riadenia životného cyklu fluórovaných uhľovodíkov - 1. časť

20.3.2023
F plyny

Návrh na obmedzenia podľa nariadenia REACH na všetky PFAS vrátane F-plynov

17.8.2022
F plyny

Oznámenie o zmene ceny a podmienok odberu a zneškodnenia chladív

17.8.2022
F plyny

Súčasné dovolené náplne v norme IEC 60335-2-40 nestačia

31.5.2022
F plyny

AREA jarné zasadnutie po dvoch rokoch opäť prezenčne

12.5.2022
F plyny

Stretnutie členov AREA, máj 2022

12.5.2022
F plyny

Webinár o certifikačnej schéme

13.4.2022
F plyny

MŽP prieskum ku realizácii §5b podľa zákona č. 210/2019 Z.z.

10.9.2021
Chladenie F plyny

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1.8.2021
Chladenie F plyny

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1.8.2021
F plyny Vzdelávanie

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1.8.2021
Chladivá F plyny

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

3.6.2021
Chladenie F plyny

Sprístupnili sme video o 10. IIR online konferencii Compressors 2021

1.6.2021
F plyny

Čo je nové vo svete mazania

12.5.2021
Chladenie F plyny

Prezenčné školenie na VTZ plynové

10.5.2021
F plyny

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2020

26.3.2020
F plyny Vzdelávanie

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

11.12.2019
F plyny

Vízia AREA do roku 2025

11.12.2019
F plyny Vzdelávanie

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

11.12.2019
F plyny

NECP - Národný energetický a klimatický plán

11.12.2019
F plyny

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

11.12.2019
F plyny

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

26.10.2019
F plyny Vzdelávanie

Skúšky v Štúrove

21.9.2019
F plyny Vzdelávanie

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

20.9.2019
F plyny Vzdelávanie

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny

11.5.2015
F plyny F plyny

Sprievodca F‐plynmi - Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU

12.1.2015
F plyny F plyny

F plyny skúšky na odborné znalosti - skúšobný poriadok

23.12.2009
F plyny F plyny

Poverenia MŽP SR na výkon školení a certifikácia

28.10.2009
F plyny

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 7 - Výpočet náplne

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21.10.2009
F plyny F plyny

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009
F plyny F plyny

Informácie pre technický personál a spoločnosti pracujúce so zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny

14.8.2009
F plyny

Informácie pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, pre tých, ktorí používajú fluórované skleníkové plyny, ako aj pre tých, ktorí uvádzajú zariadenia obsahujúce tieto plyny na trh EU

14.8.2009
F plyny

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009
F plyny

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009
F plyny

Informácie pre prevádzkovateĺov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

14.8.2009
F plyny

Informácie pre prevádzkovateĺov a technický personál pracujúci so zariadením obsahujúcim fluórované skleníkové plyny

14.8.2009
F plyny

Informácie pre prevádzkovateľov a technický personál pracujúci so zariadením obsahujúcim fluórované skleníkové plyny

13.8.2009
F plyny

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1516/2007 z 19. decembra 2007,

7.8.2009
F plyny

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009
F plyny Recyklácia SZ CHKT