F plyny

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny

11.5.2015,

Sprievodca F‐plynmi - Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU

12.1.2015, SZ CHKT

F plyny skúšky na odborné znalosti - skúšobný poriadok

23.12.2009, Peter Tomlein

Poverenia MŽP SR na výkon školení a certifikácia

28.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 7 - Výpočet náplne

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009, Peter Tomlein

Informácie pre technický personál a spoločnosti pracujúce so zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny

14.8.2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, pre tých, ktorí používajú fluórované skleníkové plyny, ako aj pre tých, ktorí uvádzajú zariadenia obsahujúce tieto plyny na trh EU

14.8.2009, Európske spoločenstvá

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie pre prevádzkovateĺov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny

14.8.2009, Európske spoločenstvá

Informácie pre prevádzkovateĺov a technický personál pracujúci so zariadením obsahujúcim fluórované skleníkové plyny

14.8.2009, Európske spoločenstvá

Informácie pre prevádzkovateľov a technický personál pracujúci so zariadením obsahujúcim fluórované skleníkové plyny

13.8.2009, Európske spoločenstvá

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1516/2007 z 19. decembra 2007,

7.8.2009, Peter Tomlein

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein

Kategória