STN EN 13313

Pracovná skupina TC182 WG 4 pre EN 13313 bola hosťom spoločnosti ABC Klima

1.10.2008, Peter Tomlein

Vo večerných hodinách v priestoroch servisného odboru na Rybničnej ulici Ing. Richard Sebera, vedúci servisného odboru, prezentoval hlavné zameranie a hlavné realizácie spoločnosti. Potom nadviazal na štruktúru zamestnancov a odborností, ktoré sú potrebné k predstaveným realizáciám. Spoločnosť ABC Klima má zamestnancov s prakticky so všetkými odbornými spôsobilosťami, ktoré sú predmetom riešenia uvedenej normy. Prezentácia bola preto zaujímavá a účastníci živo diskutovali nad...

CEN TC182 WG 4 v Bratislave

1.10.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina pre spracovanie normy EN 13313 na zadefinovanie odborných spôsobilostí v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel zasadala 13- 14. Novembra 2008 na SÚTN v Bratislave. K členom pracovnej skupiny z viacerých štátov EÚ sa prihovorila pani riaditeľka ÚTN Ing. Ingrid Zelinová a rokovania sa tiež zúčastnil tajomník TNK 81 – chladiaca technika Ing. Róbert...

Pracovná skupina číslo 4 TC182 CEN, Budapešť - Bratislava

1.8.2008, Peter Tomlein

Miestom stretnutia bola tento krát 10-11. júla Budapešť a garantom Attila Zoltán riaditeľ HKVZs. Pracovná skupina už sa v podstate zameriava na spresnenie požadovaných znalostí, zručností pre certifikáciu celkom 13 kompetencií definovaných podľa EN 378-1. Pre každú oblasť certifikovaných znalostí, zručností používa štyri úrovne poznania s rozlíšením, či ide o certifikáciu znalosí alebo zručností:

  1. Základné porozumenie problematiky (BA – basic appreciation)
  2. Znalosti o...

Revízia EN 13313 napreduje

1.3.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina CEN/TC182/WG4 revidujúca EN 13313 od odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s chladiacimi systémami a tepelnými čerpadlami zasadla tento krát v Ostende v Belgicku. Stretnutie bolo tento krát s podporou firmy Daikin, ktorá má v Ostende podnik na výrobu klimatizačných a chladiacich systémov. Je zaujímavé, že na tvorbe normy na odbornú spôsobilosť sa podieľajú viaceré významné nadnárodné firmy, ktoré majú záujem na tom, aby ich výrobky boli v prevádzke správne...