Chladenie

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

11.12.2020, PT, SZ CHKT

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

Modifikácia periodických skúšok tesnosti

         Zmeny nie sú významné. Modifikovala sa v podstate len príloha D zameraná na servisné kontroly tesnosti a funkcie chladiacich okruhov, tak aby sa dostala do súladu s nariadením 517/2014/EÚ.

Príloha D  (informatívna)

Prevádzková kontrola

D.1    Kontrola a skúšanie počas prevádzky systému sa vykonáva podľa národných predpisov. 

Informácie o prevádzkovej kontrole uvedené v...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 V. časť

11.12.2020, PT, SZ CHKT

Pokles priemerného GWP zničeného chladiva

Pokles priemerného GWP za zničené chladivo po roku 2015 kolíše. Výrazne závisí od množstiev ODP chladív R12, R22.

Podľa priemerného GWP v porovnaní s rokom 2015 v percentách sa v roku 2018 najviac zničilo chladiva R12, R404A a R502. Najviac podľa množstva chladiva v kg v porovnaní s rokom 2015 v percentách sa zničilo chladiva R22, R404A, R502 a prekvapujúco aj R410A

Súhrn z hodnotenia vývoja používania chladív

Dobrá správa...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 IV. časť

11.12.2020, PT, SZ CHKT

Ako plní Slovensko plánovaný pokles priemerného GWP

Prvý 7%  pokles priemerného GWP chladív voči roku 2015 bol plánovaný už v roku 2016Ďalší dôležitý pokles priemerného GWP chladív až o 30 %  bol plánovaný v roku 2018. 

V roku 2016 sme na Slovensku mali v nákupe chladiva približne 25 % pokles priemerného GWP, teda výrazne vyšší, ako bol plánovaný. Bolo to preto, že ako je vidieť z grafu, v počiatočnom roku 2015 bol výrazne vyšší nákup chladiva, tvorili...

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 III. časť

11.12.2020, PT, SZ CHKT

Phase-down, cenový vývoj a zhodnocovanie chladív

Ak porovnáme maximá zhodnocovaných chladív na Slovensku v roku 2016 s phase down a s cenovým vývojom, zistíme, že sú navzájom posunuté. Naše maximá v roku 2016 predbehli hlavné dôvody na zhodnocovanie chladív v roku 2018 s vysokým poklesom GWP.

Prvý 7%  pokles priemerného GWP chladív voči roku 2015 bol plánovaný už v roku 2016Dôležitý pokles priemerného GWP chladív až o ďalších 30 %  bol plánovaný v roku 2018.