Kalibrácie

Detektory úniku na Chillvente

21.12.2022, PT

Ponuka bola na detektory fixné a prenosné. Prenosné boli ponúkané aj ako osobné najmä pre vstup do priestorov s možnou koncentráciou napríklad propánu alebo oxidu uhličitého. Používane princípy boli žeravená dióda, infračervené, ultrazvukové. Citlivosť hodnotená podľa normy EN 14624 pre R744 bola do 2 g/rok. Pre horľavé chladivá sú vhodnejšie infračervené alebo ultrazvukové detektory a pre nehorľavé chladivá sú vhodnejšie lacnejšie detektory so...

Testovanie citlivosti detektorov

26.10.2022, PT

Hotel Kormorán v Šamoríne 26.10.2022

Dvakrát do roka ponúkame službu kontroly citlivosti detektorov. Vždy spolu so školením na Leaklog na jar a na jeseň popri servisnej konferencii.

Citlivosť detektorov na únik chladiva testoval lektor Zväzu pán Ján Jankeje. Opätovne sa potvrdila potreba kontroly citlivosti. Z 22 detektorov bolo 5 necitlivých na kalibrovaný únik

 

Testovanie citlivosti referenčným únikom

Podľa Nariadenia 1516/2007/ES musí byť kontrolovaný minimálne raz...