Medzinárodná servisná konferencia

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

12. servisná konferencia zameraná na tepelné čerpadlá, preventívny servis,

bezpečnosť chladiacich okruhov,

nové technológie, komponenty, ovládanie

a voľby Pani Poruchy

Organizačný výbor konferencie

 • Ladislav Nagy                            - predseda výboru a prezident SZ CHKT
 • Ivan Kaluža                                 - predseda servisnej sekcie SZ CHKT
 • Jozef Löffler                                - Výskumný ústav vzduchotechniky, Piešťany
 • Vladimír Orovnický                     - Daikin Bratislava
 • Jozef Pirohár                              - Pastorkalt Nové Zámky
 • Daniel Slamka                           - Sinop Alfa Pezinok
 • Václav Havelský                         - Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, STU Ba
 • Peter Tomlein                            - Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Zahraniční koordinátori

 • Štepán Stojanov                   - S CHKT, Praha
 • Zdeněk Čejka                       - Alfaco s.r.o., Choceň
 • Miroslav Petrák                     - ČVÚT, Güntner AG & Co. KG, Praha

 

Sekretariát konferencie

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka

Peter Tomlein, 90041 Rovinka            

E-mail: szchkt@szchkt.org Tel./fax: 0042/7/45646971

 

Prihlásenie a registrácia

Na konferenciu sa prihláste na www.szchkt.org od 1.8.2016 výhodne do 10.9.2016

 

Program konferencie

Konferencia sa koná v kongresovej sále hotela Grand Praha 26-28.10. 2016 a je rozdelená do nasledovných blokov:

27.10.         -  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S CHLADENÍM

27.10.         - EKONOMIKA SERVISU, Právne normy a MERANIA

26.10.           - ELEKTRONIZÁCIA, RIADENIE A REGULÁCIA

27.10.         - KOMPRESORY, NÁVRH a DIMENZOVANIE

27.10.         - DOMÁCE, KOMERČNÉ CHLADENIE

27.10.         - SERVIS PRE AUTOKLIMATIZÁCIU

28.10.         - SERVIS PRE KLIMATIZÁCIU

28.10.         - TEPELNÉ ČERPADLÁ

28.10.         - ZÁRUČNÉ OPRAVY

28.10.         - PANI PORUCHA

28.10.         - TOMBOLA