Tepelné čerpadlá a klimatizácia

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

Štruktúra oznamovania na www.szchkt.org podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v súvislosti s priznaným počtom prevádzkových hodín najmä vo vzťahu ku reverzibilným okruhom. Tomuto rozdeleniu je potrebné venovať pozornosť počas celého roka.  Potrebné je tiež dostať do systému tzv prírodné chladivá, ktoré nie sú medzi F plynmi. Sem patria najmä amoniak, oxid uhličitý a čisté uhľovodíky.

Dovozcovia a výrobcovia tepelných čerpadiel sú najskúsenejšou skupinou odborníkov, ktorí sú schopní s prijateľnou presnosťou údaje do oznamovacieho systému vkladať. Ide o skupinu odborníkov, ktorú je možné príležitostne školiť, osloviť a tak údaje v budúcnosti spresňovať.

Kvalifikácia chladiara

STN EN 378-1 a STN EN 13313 špecifikujú vzdelanie, vedomostné úrovne, kompetencie osôb, zamestnancov. Požadovaný rozsah odborných znalostí pre jednotlivé kategórie podľa Nariadenia 2015/2067 je v súlade s normou STN EN 378 a 13313. Do kvalifikácie chladiara vstupujú ešte kompetencie podľa zákona o BOZP a zákona o EHB.

Zákon o F plynoch

Zákon č. 286/2009 Z.z. sa bude novelizovať v roku 2019. Hlavné zmeny súvisia s elektronickým oznamovaním prevádzkovateľa. Uchádzame sa o túto funkciu na báze programu Leaklog. Predpokladáme, že sa zmení aj prístup k nadlimitným únikom a ich veľkosti.