Seminár o chladivách a používaní normy EN 378 1-4

2017

Program:

11:30 Obed

12:30

Hlavné témy:

            Sprievodca F plynmi

Vývoj cien chladív

            Aké chladivá používať

Alternatívne chladivá

14:30

Panelová diskusia ku chladivám

15:00 Káva

15.30

            Príručka pre normu STN EN 378 

STN EN 378 - 1

STN EN 378 - 2

STN EN 378 - 3

STN EN 378 - 4

17:00

Panelová diskusia s prednášajúcimi a predstavenstvom

ku norme 378

ku chladivám

ku činnosti Zväzu

ku vzdelávaniu

Občerstvenie

Káva, nápoje

18:00

Večera

19:00

Zasadnutie predstavenstva Zväzu