Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Oznamy

25. jan. – Spoločnosť ACEA, s.r.o.hľadá chladiara na TPP. Hláste sa u Mgr. Lenky Melicherovej +421 905 100 606
20. jan. – Odišiel velikán nášho odborného spoločenstva Ing. Marián Blaha, CSc.
Podsledná rozlúčka sa konala 23.1.2017 o 14.00 v kostole na námestí v Zlatých Moravciach
2. jan. – Od 1.1.2017 platí vyhláška č.382/2016 Z.z., ktorá doplnila vyhlášku č. 314/2009 Z.z. o F plynoch podľa zákona č. 286/2009 doplneného zákonom č. 348/2015 Z.z. Podrobnejšie sa zmenám budeme venovať na školení Leaklog 21.1.2017. Zároveň preskúšame citlivosť Vašich detektorov a výkonnosť vývev.
1. aug. – Leaklog 1.1.3: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. – Novinka: Kurz na prácu s chladivami september - október 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II 3-5.11.2016. Na www.szchkt.org kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť na osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční v júni a decembri 2016; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec.Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Najnovšie správy: Správy 1/2017

Fórum SZ CHKT

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Hľadať na stránke

Hľadať firmu, odborníka, člena, alebo iné informácie

Mapa firiem

Nájdite sídlo 448 spoločností zo SR a ČR podľa zamerania na mape

Nadchádzajúce školenia a skúšky

Kliknutím na dátum otvoríte zoznam účastníkov skúšky.
Dátum Druh Typ Miesto Počet Voľné
28.2.2017 školenie F plyny Rovinka 3  Obsadené
Základný kurz na prácu s chladivami 28.2-1.3. a 7-9.3
25.3.2017 školenie F plyny I, II STUR 0  Voľné
Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
25.3.2017 skúška F plyny I, II STUR 0  Voľné
Skúšky kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
30.3.2017 školenie F plyny I, II Rovinka 44  Voľné
Školenie na kategórie I,II v Rovinke
31.3.2017 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 7  Voľné
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV v Rovinke
31.3.2017 skúška F plyny II Rovinka 1  Voľné
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke
31.3.2017 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 7  Voľné
Školenie na kategórie Mobklim, kategórie III,IV, I-S v Rovinke
1.4.2017 skúška F plyny I Rovinka 47  Voľné
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke
22.6.2017 školenie F plyny II Zlaté Moravce 1  Voľné
Školenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 0  Voľné
Skolenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 skúška F plyny II Zlaté Moravce 1  Voľné
Skolenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 0  Voľné
Školenie na kategóriu II podľa Nar 2015/2067/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet