Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. jún 2024 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 19 19  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12494 Milan Ducho
12495 Linette Duchova
12435 Zdenko Dvorák
12444 Patrik Gúčik
12437 Tomáš Gunda Ing.
12504 Marek John Bc
12438 Daniel Kadlub
12451 Vladimír Kelemen
12408 Pavol Krejnus
12421 Tomáš Krištof
12371 Tomáš Lauko Ing.
12499 Lukáš Macek
12474 Martin Novosád
12491 Viktor Šaš
12445 Miroslav Šucha
12490 František Talarovič Ing.
12434 Filip Teplanský
12446 Juraj Turan
12507 Martin Ulický