Dni energií na Slovensku 2015

Certifikácia a školenie na tepelné čerpadlá

Podávanie žiadostí a oznamovanie údajov podľa

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES A 2018/1999/EÚ

o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA

článok 14 (3)
Žiadosť o udelenie osvedčenia o odborných znalostiach (certifikát inštalatéra tepelných čerpadiel podľa EÚ.CERT.HP) podáva fyzická osoba písomne SZ CHKT - národnému koordinátorovi EHPA

Krok 1: Registrácia použivateľského účtu a prihlásenie

❌ Momentálne nie ste prihlásený.

Registrovať alebo prihlasíť sa

Certifikát inštalatéra tepelných čerpadiel – osvedčenie o odborných znalostiach

Povinné podmienky Nepovinné podmienky
 • Kvalifikácia (min. SO technické)
 • Prax v odbore (min. 3 roky)
 • Účasť na inštalácii TČ
 • Osvedčenie podľa Nariadenia 517/2014/ES
 • Elektrotechnická spôsobilosť min § 21 vyhl. c. 508/2009 Z.z.
 • Spájkovanie EN 13585
 • Odborná spôsobilosť podľa STN EN 13 313
 • Osvedčenie o ODP látkach
 • Osvedčenie na OP TNS
 • Fotografia 3x4 cm

Krok 2: Žiadosť o osvedčenie o odborných znalostiach na inštaláciu TČ - EÚ.CERT.HP

❌ Nie ste prihlásený.

Krok 3: Školenie a skúška na získanie kvalifikácie odborníka

❌ Nie ste prihlásený.

Všetky školenia a skúšky

Krok 4: Nadobudnutie platnej kvalifikácie odborníka

❌ Nie ste prihlásený.

Certifikát spoločnosti na inštaláciu tepelných čerpadiel

Oznamované údaje:

 • Zoznam zamestnancov s osvedčením (certifikátom)
 • Štatistika inštalovaných tepelných čerpadiel

Krok 5: Oznamovanie údajov na tepelné čerpadlá za rok 2023

❌ Nie ste prihlásený.

Hlásenie o inštalovaných tepelných čerpadlách

Krok 6: Certifikát spoločnosti na inštaláciu tepelných čerpadiel na rok 2024

❌ Najprv je potrebné podať hlásenie.