Vzdelávanie

Schecco výstava virtuálne

11.12.2020, PT, SZ CHKT

Schecco výstava virtuálne

Výstava, konferencia, webináre

Schecco má 20 rokov. Snaží sa akcelerovať nástup prírodných chladív. Tradičnú celosvetovú konferenciu s názvom “Atmosphere“ Schecco tentokrát zorganizoval formou výstavy a sprievodného programu. Na výstavu sa vstupovalo cez halu s recepciou, kde ste sa mohli rozhodnúť, do ktorej haly s vystavovateľmi vstúpite, alebo či pôjdete na konferenciu, či webinár. V zozname účastníkov ste mohli osloviť  a zorganizovať si stretnutie k tomu vyhradených priestoroch. Na stánku ste si mohli pozrieť vystavené výrobky, videá a četovať s vystavovateľmi.