Leaklog

Leaklog - stretnutie používateľov

26.10.2022, PT

Každoročné stretnutie používateľov Leaklogu organizujeme na jar v Šamoríne a na jeseň popri servisnej konferencii. Niektorí používatelia už vedia aj na miesto klasických štítkov používať štítky s QR kódom.

Tento pokrok vo využívaní Leaklogu nás teší, pretože práve to je zámer MŽP dostať všetky záznamníky, to znamená každého chladiaceho okruhu s obsahom chladiva nad 5 ton CO2e na web stránku. To malo už fungovať od 1.1.2022. Ministerstvo však úlohu,...

Stretnutie s Leaklogom, detektormi a vývevami

9.4.2022,

Testovanie citlivosti detektorov a výkonnosti vývev

Šamorín, sobota 9.04. 2022

Nadväzne na školenie na odborné znalosti podľa Nariadenia (EU) 2015/2067 školíme aj vedenie elektronickej evidencie v zmysle novelizovaného zákona NR SR č. 286/2009, 348/2015 a jeho vyhlášky č. 382/2016 Z.z. a poslednej verziezákona 210/2019 Z.z. podľa zmien v Nariadení 517/2014/EU a 2015/2067/EU. Okrem školenia Leaklog s Michalom a Matúšom, si účastníci vypočuli prezentáciu Ing. Kuka...

Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia v Leaklogu

20.2.2022, SZ CHKT

Dobrý deň používateľom programu Leaklog,

Obraciame sa na Vás s prosbou o oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) pomocou funkcie programu Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby plnenia záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu. Ide o monitorovanie únikov podľa nasadenia chladiacich okruhov.

Požadované údaje sú len sumárne hodnoty únikov a množstiev chladiva v okruhoch podľa nasadenia. Program Leaklog...

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1.8.2021, PT, SZ CHKT

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

 

Podobný princíp na akom funguje web_Leaklog fungujú aj napríklad systémy SPP. Servisný technik príde k zákazníkovi namontuje, demontuje, ... napríklad plynomer. Po vykonaní servisného zásahu zavolá zákazníka k servisnému vozidlu, vypíše na PC zákazkový list a zákazník si prácu preberie. Všetky údaje sú v reálnom čase videné aj priamo na SPP.

Postup servisného technika SPP po odpojení...

Leaklog má 12 rokov

17.4.2020, PT, SZCHKT

Leaklog má 12 rokov

Od počítačov po mobily a tablety

Školenie prebehlo videoschôdzkou 17.apríla

Je tomu 12 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie...

10. výročie Leaklog

16.8.2018, PT, SZ CHKT

Leaklog má 10 rokov

Od počítačov po mobily

Je tomu 10 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov a podobne.

Leaklog v...

V Techklime o Leaklogu 15. 8. 2018

15.8.2018, PT, SZ CHKT

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránke certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľov  s pomocou...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

20.3.2018, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

  1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
  2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
  3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7.2.2013, Peter Tomlein

V tomto roku po prvýkrát sme zaviedli oznamovanie chladív podľa kategórií použitia. Tento postup je podľa metodiky IPCC s cieľom oznamovať za SR správne údaje v rámci kjótskeho protokolu. Podľa metodiky IPCC chladivá je potrebné členiť do kategórií:

  1. Domáce chladenie
  2. Obchodné (komerčné) chladenie
  3. Prepravné chladenie
  4. Priemyselné chladenie
  5. Stacionárna klimatizácia
  6. Mobilná klimatizácia

Správne zaradenie do kategórií použitia

Pokiaľ...

Montážne listy v Leaklogu

1.11.2011, Matúš Tomlein

Leaklog 0.9.8 ponúka funkcie na tvorbu a správu montážnych listov. Montážne listy je možné vytvárať zároveň s kontrolami a je ich možné prispôsobiť, aby spĺňali požiadavky používateľa.

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.8

1.11.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.8 prinesie mnohé zmeny a vylepšenia, na ktorých sme pracovali od začiatku tohto roka.

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.7

1.7.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.7 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.

Spájanie databáz v programe Leaklog 0.9.6

5.2.2011, Michal Tomlein
Spájanie databáz je jednou z foriem kolaborácie, ktoré umožňuje program Leaklog. Je vhodné v prípadoch, keď nemáte možnosť zriadiť firemný databázový server alebo potrebujete často pracovať s programom bez pripojenia k internetu.

Spájanie databáz znamená pridanie nových záznamov a prenesenie úprav záznamov z jednej databázy do druhej. Aby bolo možné spojiť dve databázy, vyžaduje sa dodržiavanie niekoľkých zásad systematickej práce:

  • Zákazníkom...

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.6

3.3.2010, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.6 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.