Dni energií na Slovensku 2015

Certifikácia a školenie na F plyny

Tento proces zahrňuje podávanie žiadostí podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 8 o udelenie:

  1. osvedčení podľa § 6 (14) o odborných znalostiach pre odborníka,
  2. a certifikátu § 6 (4,5) odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi pre firmy.

Osvedčenie odborníka sa vydáva na niekoľko rokov na základe absolvovaného školenia a skúšky. Po uplynutí platnosti je možné osvedčenie predĺžiť automaticky pokiaľ je odborník aktívny v certifikovanej firme. Pokiaľ nemá aktivitu v certifikovanej firme, je potrebné absolvovať aktualizačnú skúšku.

Certifikát firmy sa vydáva vždy na jeden rok na základe hlásenia zamestnancov s osvedčením, potrebného technického vybavenia a pohybu F plynov za uplynulý rok.

Táto stránka zhŕňa všetky kroky na udelenia osvedčenia a certifikátu. Splnené kroky pre aktuálne prihláseného používateľa sú označené ✅ a nesplnené ❌.

Krok 1: Registrácia použivateľského účtu a prihlásenie

❌ Momentálne nie ste prihlásený.

Registrovať alebo prihlasíť sa

Osvedčenie odborníka

Krok 2: Žiadosť o osvedčenie odborníka o odbornej spôsobilosti

❌ Nie ste prihlásený.

Krok 3: Školenie a skúška na získanie kvalifikácie odborníka

❌ Nie ste prihlásený.

Všetky školenia a skúšky

Krok 4: Nadobudnutie platnej kvalifikácie odborníka

❌ Nie ste prihlásený.

Certifikát firmy

Krok 5: Žiadosť o certifikát firmy

❌ Nie ste prihlásený.

Krok 6: Hlásenie údajov o pohybe F plynov za rok 2023

❌ Nie ste prihlásený.

Krok 7: Certifikát firmy na rok 2024

❌ Najprv je potrebné podať žiadosť o certifikát.