Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ.CERT.HP

24.9.2015, SZ CHKT

Táto učebnica je rozdelená do kapitol. Každá kapitola začína vlastným obsahom a tabuľkou, v ktorej sú uvedené odborné spôsobilosti podľa významu pre uchádzača o certifikáciu ako povinné, dôležité, alebo doplňujúce. Uchádzačom sa odporúča preštudovať celú učebnicu, aby porozumeli nielen technické, projekčné detaily, ale tiež ekonomické, energetické a ekologické nadväznosti na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel.  

 1. Obsah
 2. Marketing – nepoznané, veda a len pre veľké investície?
 3. Náklady na systém s tepelným čerpadlom
 4. Tepelné čerpadlá a životné prostredie
 5. Geológia, podnebie a národné právne normy
 6. Energeticky efektívne budovy
 7. Technické detaily obehu tepelného čerpadla
 8. Hydraulické systémy distribúcie tepla
 9. Zdroje tepla
 10. Prevádzkové funkcie a regulácia
 11. Vyhodnotenie montážneho miesta
 12. Inštalácia a uvedenie do prevádzky
 13. Elektrické základy
 14. Odovzdanie zákazníkovi a záruka
 15. Údržba
 16. Časté chyby, poruchy a praktické skúsenosti
 17. Manažment kvality
 18. Časový harmonogram
 19. Šablóna pre písomnú skúšku
 20. Šablóna pre písomnú skúšku - vyplnená
 21. Šablóna skúšky
 22. Šablóna skúšky – vyplnená
 23. Otázky k záverečným skúškam
 24. Rozvrh hodín EU:CERT:HP

Kategórie dokumentu