Školenie a skúšky inštalatérov TČ so zameraním predaj, montáž a servis tepelných čerpadiel

19.4.2011, Peter Tomlein

Školenie je prípravou na skúšky podľa EÚ-CERT.HP (inštalatérov TČ)
Termín: 6.-7. jún a 13.-14. jún´2011 od 8.00 a skúška 15. jún 2011 o 8.00 hod.
Miesto: SZ CHKT Rovinka a STU 
  • Podmienkou vystavenia certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky je doloženie kópií dokladov o vzdelaní a účasť na inštalácii minimálne jedného tepelného čerpadla potvrdená certifikovanou firmou na www.szchkt.org.
  • Podmienkou obnovenia certifikátu po dobe platnosti je účasť na inštalácii minimálne jedného tepelného čerpadla potvrdená certifikovanou firmou na www.szchkt.org
  • Certifikácia firmy je pre člena SZCHKT zdarma. Pre nečlena bude spoplatnená.
Školné vrátane skúšky 360 Euro (240 Euro pre člena SZCHKT). Prihláste sa cez www.szchkt.org kliknite na žiadosti. V prípade otázok kontaktujte 02 45646971, zvazchkt@isternet.sk