O tepelných čerpadlách na Úrade vlády s premiérom Hegerom

17.8.2022, Vladimír Orovnický

Vnímanie technológie tepelných čerpadiel sa výrazne mení a jednoznačne sa stáva jedným z prostriedkov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, dekarbonizácii tepla a znižovaniu našej závislosti na plyne. Potvrdzuje to aj historicky prvá pozvánka pre náš zväz od premiéra Eduarda Hegera a riaditeľky sekcie plánu obnovy Livie Vasakovej na stretnutie zo zástupcami stavebného segmentu, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy a vystavby Andrej Dolezal a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Premiér a ministri sa zaujímali hlavne o to ako vidí náš segment problematiku zvyšovania cien, aktuálne zhoršenú dostupnosť technológií a problematiku nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a aké riešenia týchto problémov vidíme my. Z našej strany boli predstavená nasledovná problematika

Na Slovensku bolo v roku 2021 nainštalovaných približne 65 000 individuálnych zdrojov tepla, z toho 41 600 bolo plynových kotlov a 4 500 bolo tepelných čerpadiel. Podiel predaja tepelných čerpadiel oproti iným zdrojom tepla je len 7% a je jeden z najnižších v rámci celej EÚ. Dominantné sú severské krajiny, ale aj v porovnaní s Českou republikou je náš trh 5 x menší (v ČR sa predá približne 25 000 tepelných čerpadiel). Napriek nízkemu počtu, však majú až 13 % podiel na záväzku Slovenska na podiele obnoviteľnej energie.

 

Dostupnosť technológie tepelných čerpadiel 

Od roku 2019 do roku 2022 rast predaja tepelných čerpadiel dosahoval ročný nárast približne 10 %. Hlavným akcelerátorom predaja bola dotačná schéma Zelená domácnostiam, ktorá pokrývala 80 % z celkového predaja. Tento rok témy energetickej nezávislosti a postupného odpájania sa od plynu zapríčinili to, že dopyt po tepelných čerpadlách exponenciálne vzrástol a trh len kvôli limitovanej dostupnosti tepelných čerpadiel bude pravdepodobne rásť len o 25 %. Celkovo výrobná kapacita tepelných čerpadiel v rámci Európy dokáže zabezpečiť do roku 2025 nárast približne 20-25 %, čiže je možné, že do roku 2025 bude dostupnosť limitovaná v rámci celej EÚ, nakoľko všetky štáty výrazne podporujú prechod z používania fosílnych palív na uvedenú technológiu.

Riešenie pre Slovensko 

Máme jedinečnú možnosť, aby sme na Slovensku zabezpečili výrazne vyššiu dostupnosť tepelných čerpadiel a umožnili, z pohľadu dostupnosti technológie, rast od 35% do 40%,  a to hlavne vďaka lokálnej produkcii tepelných čerpadiel na Slovensku ( Vaillant, Stiebel Eltron, Wamak, AI Trade, Attack, Feminis, Jares, ... ).  Dominantná je investícia spoločnosti Vaillant, ktorá plánuje od roku 2023 spustiť výrobu v Senici s kapacitou 150 000 ks TČ ročne a práve táto spoločnosť by alokovaním menšej výrobnej kapacity pre Slovensko dokázala pokryť zvýšený dopyt po tejto technológii s produktom Made in Slovakia.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Ďalším možným riešením je integrácia tepelných čerpadiel vzduch – vzduch do podporných programov. Na Slovensku tento systém nie je podporovaný, pričom v severských krajinách tento systém zabezpečuje 30 % predaja tepelných čerpadiel. Jednoznačnou výhodou tohto systému je nižšia investičná náročnosť. Pri obnove rodinného domu s vysoko teplotným tepelným čerpadlom začína investícia približne na úrovni 16 000 €, pri systéme vzduch – vzduch je začiatok tejto investičnej úrovne 3 500 €.

Nedostatok kvalifikovanej  pracovnej sily

Aktuálne na Slovensku je výrazne väčší limit nedostatku technológie, avšak po možnom zabezpečení dostatku tejto technológie bude dominantná otázka kvalifikovanej pracovnej sily. Riešenie spočíva hlavne v rekvalifikácii odborníkov, ktorí doteraz pracovali s plynovými kotlami a aj samotný vývoj trhu ich bude tlačiť smerom k tepelným čerpadlám. Nakoľko však tepelné čerpadlá pracujú s látkou, ktorá pri úniku zo systému TČ má výrazne negatívny vplyv na životné prostredie, musí toto preškoľovanie zabezpečiť odborne spôsobilá osoba. Aktuálne sa tým na Slovensku zaoberá náš Zväz a SOU v Zlatých Moravciach. Veľmi rýchle je možné rozšírenie aj na SOU na Ivánskej ceste v Bratislave.

Druhou možnosťou je zvýšenie kapacít vzdelávacích odborov aktuálne dostupných v Zlatých Moravciach a v Bratislave. Tu je problém, že príslušný samosprávny kraj neudeľuje dostatočnú kapacitu vzdelávacím odborom ( dopyt po profesii je väčší ako udelené kapacity pre dotknutý odbor ). Informácie sa získavajú na  úrade práce, kde však firmy túto profesiu nehľadajú, nakoľko jej je dnes nedostatok. Každý rok sa intenzívne venuje množstvo  energie tomu, aby daný učebný odbor získal aspoň 20 miest. Škola vie otvoriť bez dodatočných investícií 30 miest. Pokračovanie rastu je tiež podmienené otvorením potrebného študijného oboru aj na východe Slovenska a severe Slovenska.

Dodatočná kapacita kvalifikovanej pracovnej sily by bola vytvorená aj zaradením tepelných čerpadiel vzduch-vzduch do dotačných systémov ( hlavne do programu Obnov dom  a pripravovaného programu Zelená firmám ).

Predvídateľnosť – ako stabilizátor trhu 

Dôležitým faktorom pre podnikateľské subjekty je predvídateľnosť a čitateľnosť  dostupných podporných programov, nakoľko na základe nich je možný rozvoj firmy a zabezpečenie personálnych zdrojov. Dotačné programy nemôžu spôsobovať extrémny dopyt v krátkom čase, ale musia kontinuálne podporovať trh. Tento dopyt spôsobuje extrémne zviditeľnenie nedostatku technológie a kvalifikovanej pracovanej sily v jednom momente, ak by však pomoc bola rozložená v čase nespôsobovala by také problémy. ( napríklad 16.05 sa za 10 minút v zelenej domácnostiam rozdalo približne 5 000 poukážok na TČ ).

Medzirezortné zastrešenie

Problematika tepelných čerpadiel je rozdelená hlavne medzi 4 rezorty:
- Hospodárstvo
- Životné prostredie
- Doprava a výstavba
- Školstvo (vzdelávanie v rámci rezortu)
Bolo by veľmi nápomocné, aby prebiehala účinnejšia koordinácia medzi jednotlivými rezortami a zosúladili sa tak rôzne aktivity. Napríklad dotačné programy Zelená domácnostiam (hospodárstvo)  vs Obnov dom (životné prostredie). Problém poplatku za energetické zhodnotenie vody (doprava a výstavba).

Tepelné čerpadlá v radare vlády

Vyriešenie uvedených problémov pravdepodobne nebude absolútnou prioritou vlády ale je nesmierne dôležité že problematika tepelných čerpadiel sa dostala na „radar“ najvyšším predstaviteľom nášho štátu a že na dané stretnutie sa v blízkej budúcnosti budeme môcť odvolávať. 

Viac informácií v časopise Správy 5/2022

Kategórie dokumentu