Správy 5/2022

CSMTrade
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Cenník Fecupral Prešov
Chillventa. Svetový deň chladenia
O tepelných čerpadlách s premiérom Hegerom
Obnoviteľné zdroje aktuálne. Tepelné čerpadlá minuté do 11 minút
Tretí ročník DecarbCities vo Viedni
Ambiciózne energetické plány miest v EÚ
EHPA stretnutie s národnými asociáciami
Summit architektov na Pontóone
AREA opäť prezenčne zasadala v Aténach
Stretnutie na najvyššej expertnej úrovni organizované fy Daikin
Májové skúšky v Štúrove
Budú PFAS - F plyny zaradené v REACH?
Sinop
Prečo sa mesto Zürich rozhodlo inštalovať tepelné čerpadlo
SUMMIT tepelných čerpadiel
Predaj tepelných čerpadiel rastie
Tepelné čerpadlá majú silnú politickú podporu
Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou 36 Budúcnosť chladív pre tepelné čerpadlá
Alfaco informuje 255, 256
Kovoslužba
ElektroKlima NZ
TeploZima

Ako sa zbaviť tepla v mestách?

Mestá sa prehrievajú. Aký je vplyv klimatizácie?

Systémy klimatizácií využívajúce chladiace okruhy odvádzajú teplo z budov, ktoré chladia, do vonkajšieho prostredia, ktoré ohrievajú. Aj keď toto teplo je výrazne menšie ako teplo z prehriatia ciest, obálky budov, ... pri snímaní termokamerou, zvýšenie teploty nad mestom ovplyvniť môže. 

 

Kolobeh vzduchu s tepelným čerpadlo vzduch/vzduch

Teplo odvádzané z vnútorných priestorov do vonkajšieho vzduchu sa opäť...

AREA jarné zasadnutie po dvoch rokoch opäť prezenčne

Atény, hotel Marriott, 12-13. mája 2022

Pandémia a video konferencie sú nateraz za nami. AREA opäť zasadla prezenčne a zvolila si svoju reprezentáciu na ďalšie dva roky. Marca Buoniho na poste prezidenta nahradil Coehn Van Sande (NL). Marco vzhľadom na svoje silné medzinárodné aktivity bude naďalej AREA reprezentovať ako viceprezident pre zahraničné aktivity. Do AREA sa prihlásili noví členovia Assofrigoristi (I) a OGKT (A).

AREA a Nariadenie o F plynoch

            AREA sa...

Centralizované versus decentralizované systémy

Rozhodnutie je vecou kompromisu

Efektívnosť versus komplexnosť

Decentralizovane s propánom

Sólo jednotky v decentralizovanom systéme

V decentralizovanom systéme kondenzátory sólo jednotiek s chladivom propán sú chladené vodou, ktorá po vychladení kondenzátorov  je tepelný čerpadlom opäť vychladená a na druhej strane je zohrievaná voda pre potreby vykurovanie, sanitácie, .. a ak nie je teplá voda potrebná (v lete), tak sa kondenzačné teplo ovetrá do okolia. Tepelné...

DecarbCities

Tretí ročník so 150 účastníkmi sa konal 11. mája 2022 vo Viedni

         Ako obvykle diskusiu s energetickými manažérmi z vybraných miest moderovala riaditeľka združenia miest so zameraním na úspory energie Claire Roumet. Diskusii predchádzala návšteva veľkých tepelných čerpadiel v kúpeľoch Thermie Wien, kde tepelné čerpadlá s výkonom 2 MW (2x 1 MW s chladivom amoniak s náplňou 70 kg/MW) využívajú na vykurovanie 1900 domácností. Pri odbere tepla sa teplota vody zníži z 30 na 20 oC, to znamená so stále veľkým potenciálom pre ďalšie využitie tepelnými čerpadlami. V lete, kedy je potreba len prípravy teplej vody, prebytočná voda z kúpeľov sa prepúšťa do kanalizácie.