Správy 5/2022

Staršie vydania

CSMTrade
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Cenník Fecupral Prešov
Chillventa. Svetový deň chladenia
O tepelných čerpadlách s premiérom Hegerom
Obnoviteľné zdroje aktuálne. Tepelné čerpadlá minuté do 11 minút
Tretí ročník DecarbCities vo Viedni
Ambiciózne energetické plány miest v EÚ
EHPA stretnutie s národnými asociáciami
Summit architektov na Pontóone
AREA opäť prezenčne zasadala v Aténach
Stretnutie na najvyššej expertnej úrovni organizované fy Daikin
Májové skúšky v Štúrove
Budú PFAS - F plyny zaradené v REACH?
Sinop
Prečo sa mesto Zürich rozhodlo inštalovať tepelné čerpadlo
SUMMIT tepelných čerpadiel
Predaj tepelných čerpadiel rastie
Tepelné čerpadlá majú silnú politickú podporu
Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou 36 Budúcnosť chladív pre tepelné čerpadlá
Alfaco informuje 255, 256
Kovoslužba
ElektroKlima NZ
TeploZima