Recyklácia zmesí chladív

1.10.2007, Peter Tomlein

Princíp recyklácie zmesí chladív sa nelíši od recyklácie jednozložkových chladív. Azeotropné, ale aj zeotropné chladivá s malým teplotným sklzom zväčšia nemajú problém so zmenou podielov jednotlivých zložiek. Chladivo R407C však takýto problém, vzhľadom na teplotný sklz až 7 °C, už mať môže. Podiely jednotlivých zložiek sa vyhodnocujú analyzátorom TA 400, ktorý vyhodnotí nasledovné nízko, stredo i vysokotlaké chladivá vrátane R410A:

 • R12, R22, R32, R125, R134a, R143a.
  Z týchto zložiek sú tvorené zmesi chladív:
  • R407C, R408A, R410A, R404A, R407E, R507A.
   V prípade, že niektorá zložka nemá požadovaný podiel, je ju možné doplniť. Takto dodávané niektoré zložky chladív však môžu byť pomerne drahé. Výstupy z analyzátora TA 400 sú cez sériový port RS232 tlačené v štruktúre:
   • Chladivo R407C: R32 23%, R125 25% R134a 52%, iné 0%

Zapojenie analyzátora TA400 na zbernú nádobu

Systém separácie oleja, vody, kyselín, pevných nečistôt od chladiva s pripojením buď priamo na chladiace zariadenie alebo na zbernú nádobu so znečisteným chladivom.

Kategórie dokumentu