Navrhnite si tepelné čerpadlo

1.3.2009, Peter Tomlein

Túto tému sme otvorili na seminári priamo na výstave Aquatherm v Nitre 12.2.2008. Cieľom bolo poukázať, na čo treba klásť dôraz pri návrhu tepelných čerpadiel ako kompletného systému vo väzbe na zdroj tepla a vykurovaciu sústavu, k zisteniu ich energetickej efektívnosti s predstavením zaujímavých technických riešení. Účastníci v rozhovoroch uviedli, že by radi počuli praktické skúsenosti, príklady, čomu sa treba vyhnúť, zaujímavé detaily a podobne. Účastníci očakávajú ekonomické hodnotenia – porovnávania. Dôležitý je spôsob prezentácie ekonomických hodnotení TČ voči iným druhom vykurovania. Sú podmienky, kedy sa ekonomika zlepšuje a kedy sa zhoršuje. Žiadajú sa porovnania, ak by peniaze Tí, ktorí ich majú, neinvestovali do TČ, ale nechali ich ležať na účte v banke a pod. Do nákladov pri porovnaniach, treba započítať aj nároky na stavebnú časť, komín, .. pre konvenčné vykurovanie.

Prednášatelia zľava doprava Prof. Havelský Václav, PhD., Ing. Ondrejka Maroš, Ing. Kováč Jozef, Ing. Stachovič Tomáš, Ing Očenáš Emil, Ing. Füri Bélo, PhD.

Prebrali sme rôzne druhy TČ

Po uvedení problematiky Prof. Havelským, Ing. Ondrejka uviedol TČ vzduchvzduch, Ing. Kováč TČ vzduch-voda, Ing. Stachovič TČ zem-voda a Ing. Očenáš TČ voda voda. Ing Füri predstavil vybrané aplikácie TČ.

Účastníci očakávajú technicko-ekonomické porovnania

Záujemcovia o TČ by radi vedeli, ktoré TČ je pre nich najvýhodnejšie, koľko ušetria na platbách za energiu, za aký čas sa im navýšená investícia vráti a pod. Radi by počuli všeobecne platné výhody, rozdiely v korunách či eurách a podobne. To však pri TČ je skutočne problém. V podstate každú aplikáciu je potrebné prepočítať, koľko prinesie a ako bude energeticky náročná. Energetickú spotrebu je potrebné prepočítať pre dané klimatické podmienky najmä pre TČ vzduch-voda. Postup takéhoto výpočtu je pomerne náročný.

Rozhodnutie podľa miestnych podmienok, aký systém bude pre daný objekt optimálny

Treba zvážiť lokalitu, druh a využitie objektu, tepelné straty, zdroje tepla, systém vykurovania. Treba vedieť: Aký je požadovaný výkon TČ? Či je dostupné odpadné teplo, zdroj vody? Či je priestor na plošný kolektor? Či je možnosť vykonať vrt? Či sú požiadavky na teplú vodu, ohrev bazéna a či sú požiadavky na chladenie v lete? A nakoniec či je výška investície limitovaná?

Vylučovacou metódou vyberieme možné riešenia, z ktorých si zákazník musí vybrať na základe technicko-ekonomických ukazovateľov.

Seminár vyvolal diskusiu

Diskutovalo sa ku energetickému zlepšeniu výkonového čísla TČ. V diskusii okrem iného pán Juraj Tabiczký uviedol jednoduché ekonomické porovnanie medzi vykurovaním s priamym elektrickým ohrevom, spaľovaním plynu v kotle a tepelným čerpadlom pre rodinný dom s ročnou tepelnou stratou 15 000 kWh. Vypočítal ročné náklady (ďalej prepočítané na Euro) na vykurovanie pre:


	Vykurovanie elektricky: 30 000 kWh x 7 centov		= 2100 Euro

	Vykurovanie plynom: 30 000 kWh x 5 centov		= 1500 Euro

	Vykurovanie TČ (pri COP=3): 10 000 kWh x 7 centov	= 700 Euro

Uvažoval rovnaký rozdiel v cene zariadení medzi vykurovaním elektrinou či plynom a tepelným čerpadlom 6640 Euro (300 tis. Sk). Tieto navýšené náklady by sa teda investorovi vrátili v prípade voľby TČ na miesto elektrického vykurovania za:


	9960 : (2100-700) = 7,1 roka

a na miesto vykurovania priamym spaľovaním plynom za:


	9960 : (1500-700) = 12,45 roka

Doplňme túto úvahu pri výkonom čísle 4, cene 6 centov za kWh tepla z plynu a rozdiele v cene medzi zariadeniami na vykurovanie elektrinou či plynom a tepelným čerpadlom po zohľadnení aj stavebných nákladoch = 6640 Euro (200 tis. Sk). Potom by sa tieto navýšené náklady vrátili v prípade voľby TČ na miesto elektrického vykurovania za:


	6640 : (2100-525) = 4,2 roka

a na miesto vykurovania priamym spaľovaním plynom za:


	6640 : (1800-525) = 5.2 roka

Uvedené výsledky sa smerom k vyšším výkonom budú zlepšovať a smerom k nižším výkonom zhoršovať. Z uvedeného zjednodušeného porovnania vyplýva, že tepelným čerpadlám výrazne pomáha znižovanie ich ceny bez nárokov na obostavaný priestor a zvyšovanie výkonového čísla. To sú reálne možnosti. Perspektívne sa zvýši určite aj cena plynu. Zvýšiť sa však môže aj cena elektriny, ktorá doteraz v rámci EÚ síce rástla pomalšie ako cena plynu, ale istota v tomto trende nie je.

Pohľad do sály svedčí o záujme o tepelné čerpadlá

Pokračujeme v diskusii! Príďte!

3.4. 2009 od 12.00 v kinosále v hale C na výstave Climatherm v Bratislave hneď po valnom zhromaždení SZ CHKT. Tešíme sa na Vašu účasť.

Kategórie dokumentu