MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

25/6/2020, Ing. Vladimír Orovnický

Tento obsah je dostupný len pre členov SZ CHKT.

Log in

Username:
Password:

Kategórie dokumentu