Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Gabriel
Priezvisko: Csépe
Tituly:

IČO: 17984998
Ulica: Dukelských hrdinov 25
Mesto: Rimavská Sobota
PSČ: 97901

E-mail: csepe.gabriel@teatro.email
Webová stránka:
Telefón: 0905550426