Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Ivan
Priezvisko: Kostura
Tituly:

IČO: 37578529
Ulica: Partizánska 22
Mesto: Bardejov
PSČ: 085 01

E-mail: chladenie.bj@gmail.com
Webová stránka: www.chladenie.webnode.sk
Telefón: 0905203563