Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Zoltán Horváth-HORVÁTH MONT
Meno: Zoltán
Priezvisko: Horváth
Tituly:

IČO: 40283615
Ulica: Poľná 464/55
Mesto: Gabčíkovo
PSČ: 930 05

E-mail: horvath_mont@mail.t-com.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903 536 645