Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Ľubomír
Priezvisko: Kikinder
Tituly:

IČO: 30586658
Ulica: J.C.Hronského 632/1
Mesto: Krupina
PSČ: 963 01

E-mail: l.kikinder@centrum.sk
Webová stránka:
Telefón: 0908 408243