Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Pavel Maňo
Meno: Pavel
Priezvisko: Maňo
Tituly:

IČO: 33166765
Ulica: Mníchová Lehota 207
Mesto: Trenčianska Turná
PSČ: 913 21

E-mail: servis@chladiacezariadenia.sk
Webová stránka: www.chladiacezariadenia.sk
Telefón: 0905 334 478