Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Servis chlad. Zariadení
Meno: Jozef
Priezvisko: Jalovičiar
Tituly:

IČO: 35414791
Ulica: Jesenná 17
Mesto: Poprad
PSČ: 058 01

E-mail: chladservis@centrum.sk
Webová stránka: www.chladservis.szm.sk
Telefón: 0905 129 023