Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Klimaservis Bratislava s.r.o.
Meno: Miroslav
Priezvisko: Schnierer
Tituly:

IČO: 35928808
Ulica: Domašská 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 07

E-mail: schniererm@klimaservisba.sk
Webová stránka: www.klimaservisba.sk
Telefón: 0905 632 144