Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: STU, SjF, UTE
Meno: Václav
Priezvisko: Havelský
Tituly: Prof

IČO: 397639
Ulica: Nám. Slobody 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 31

E-mail: vaclav.havelsky@stuba.sk
Webová stránka: www.sjf.stuba.sk
Telefón: 02/63836486