Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Jaroslav Guľas Ekochlad
Meno: Jaroslav
Priezvisko: Guľas
Tituly:

IČO: 37714945
Ulica: Smetanová 1257/24
Mesto: Prešov
PSČ: 08005

E-mail: ekochlad@centrum.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905 749676