Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Marek
Priezvisko: Mihály
Tituly:

IČO: 40047946
Ulica: Nádražná 53
Mesto: Šenkvice
PSČ: 900 81

E-mail: marek.ziacik@chello.sk
Webová stránka:
Telefón: 0907792829