Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ZDENKO ČEREŠNÍk
Meno: Zdenko
Priezvisko: Čerešník
Tituly:

IČO: 35100290
Ulica: Partizánska 68
Mesto: Topoľčianky
PSČ: 951 93

E-mail: zdenko.ceresnik@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0905 248 277