Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Oprava Chladničiek
Meno: Ján
Priezvisko: Bednár
Tituly:

IČO: 10887296
Ulica: Horný Moštenec 175
Mesto: Považská Bystrica
PSČ: 017 01

E-mail: bednarjan@orangemail.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905229639