Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Zdenko
Priezvisko: Štec
Tituly:

IČO: 40129373
Ulica: Kamená Baňa 21
Mesto: Kežmarok
PSČ: 060 01

E-mail: stec@mail.t-com.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905107933