Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO: 40129373
Ulica: Kamená Baňa 21
Mesto: Kežmarok
PSČ: 060 01

Webová stránka: