Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: KMKLIMA s.r.o.
Meno: Karol
Priezvisko: Martiniak
Tituly:

IČO: 44855222
Ulica: Lipnická 425/52
Mesto: Dunajská Lužná
PSČ: 900 42

E-mail: aurum@kmklima.sk
Webová stránka: www.kmklima.sk
Telefón: 0903903259